XI Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy kolejny Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski na godzinę 17.00, następnie nabożeństwo czerwcowe o 17.30, Msza święta i procesja wokół kościoła.
2. W piątek, 11 czerwca br. świętowaliśmy uroczystość odpustową. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w procesjach eucharystycznych w oktawie Bożego Ciała, uczestniczyli w rekolekcjach i uświetnili dzień odpustu.
3. Parafialny Zespół Caritas zaprasza dzisiaj na Mini Festyn Parafialny. Zapraszamy do kawiarenki na domowe wypieki, stół z fantami, stoisko plastyczne, stół z dobrą książką i do gier i zabaw. Posiadane losy biorą udział w losowaniu nagród głównych. Spotkajmy się od godziny 10.00 do 14.00 przed kościołem.
4. W tygodniu kontynuowano malowanie południowej nawy kościoła. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

5. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom naszej Parafii za ofiary przesyłane na konto parafii: Bank PKO S.A. 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371.
6. Przed świątynią prowadzona jest akcja „Stop Aborcji”, która wspiera projekt ochrony życia od momentu poczęcia do narodzenia dziecka.
7. W Kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika; w czwartek św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
8. Pod chórem do nabycia gazety: Gość Niedzielny i Niedziela.
9. Zmarli w ostatnim tygodniu: śp. Eleonora Hebel, śp. Jadwiga Kwiatkowska i śp. Elżbieta Olszewska.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w nowym tygodniu błogosławieństwa Bożego i obfitości łask od Serca Pana Jezusa.

=================================================

ODNOWIENIE
AKTU POŚWIĘCENIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W SOPOCIE
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed 75-laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Sopocie. W osobach swoich pasterzy i wiernych - stajemy przed Tobą, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
Podobnie jak nasi przodkowie, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół, Miasto Sopot i całą Ojczyznę. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte.
Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i podziałów. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.
Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych.
Spraw, aby nasze rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Parafię w Twoje władanie.
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia.
Amen.

Sopot, 11 czerwca 2021 r.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017