II Niedziela Wielkanocna. Święto Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. Oficjalne obchody tego święta rozpoczynają się w 2000 r. z ustanowienia papieża Jana Pawła II. Wielki Święty Rodak może być nazwany Papieżem Miłosierdzia. Temat Bożego Miłosierdzia jak i związana z nim pobożność są widoczne już w czasie jego posługi jako Arcybiskupa Krakowskiego. Miłosierdzie Boże chętnie wiążemy z jego apostołką – św. siostrą Faustyna Kowalską (1905-1938) i jako takie odnosimy je do relacji Bóg – człowiek. Miłosierny Bóg, który gotowy jest przebaczać grzesznemu człowiekowi. Warto pamiętać, że taki obraz Boga jest dla nas podpowiedzią dotyczącą tego, jakimi mamy być ludźmi.
2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zbierane są we wszystkich parafiach oraz kościołach rektorskich ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wsparcie działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących.
3. Wyrażamy ogromną wdzięczność naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas, który pod kierownictwem Joanny Dębowskiej-Kubiś gorliwie wypełniania posłannictwo dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną. Parafianom dziękujemy za hojność w okresie Wielkiego Postu:  kiermasz przedświąteczny 3736,01 zł, puszka 1149,97 zł, skarbonki wielkopostne 1090,05 zł (razem zebrano 5976,03 zł). Dziękujemy za złożone do kosza wielkopostnego dary. Dzięki nim i środkom wcześniej zebranym przygotowano paczki dla 22 rodzin w parafii.
4. Dzisiaj zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 15.00 w czasie której odprawimy Godzinę Miłosierdzia.
5. Młodzież zapraszamy na Kurs Alfa w salce na plebanii dzisiaj na godz.19.00.
6. Jutro w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy świętej o godz. 18.00 będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na dziesięciomiesięcznej modlitwie w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziś Kościół celebruje największą tajemnicę świętej wiary katolickiej i roku liturgicznego. Mszę święte jak w każdą niedzielę: o 6.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00 (nie będzie Mszy świętej o godz. 7.30). Radość dzisiejszej uroczystości jest rozciągnięta na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę. Do liturgii Mszy świętych i Liturgii Godzin powracają radosne śpiewy "Alleluja", "Chwała na wysokości Bogu" oraz "Ciebie, Boga, wysławiamy". Kończy się też czas wstrzymywania się od hucznych zabaw. Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości.
2. Drodzy Parafianie! Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do duchowego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia. W szczególności dziękujemy Chórowi Paschalnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom i grupom dekorującym świątynię (w tym Ciemnicę i Grób Pański) oraz wystrój prezbiterium. Dziękujemy Wspólnocie Światło Chrystusa i Zespołowi Parafialnemu Caritas, którzy regularnie i ofiarnie pielęgnują liturgię i pomagają osobom potrzebującym w parafii. Dziękujemy harcerzom z 25. Sopockiej Drużyny Harcerek „Samarytanki” im. Danuty Siedzikówny i 70. Sopockiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego h. Sulima oraz Kościelnej Służbie Semper fidelis za adorowanie Grobu Chrystusa. Dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom za jałmużnę wielkopostną zbieraną rodzinnie oraz ofiary do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za jałmużnę zbieraną do skarbonek Caritas.
Wszystkim Parafianom, każdej rodzinie i Gościom przebywającym w naszej parafii życzymy zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Szczególne pozdrowienia kierujemy do osób chorych i samotnych. Niech Pan Zmartwychwstały przemienia i uświęca nasze życie. Alleluja!
3. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według porządku niedzielnego. W całej Polsce zbieramy ofiary na rzecz KUL-u i Wyższych Uczelni.

V Niedziela Wielkiego Postu

  1. Od dzisiaj zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski krzyże  w świątyniach zostają zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
  2. Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.15 Nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek na godz. 8.00 dla wszystkich, o 17.30 z udziałem dzieci i młodzieży.
  3. W piątek, 23 marca br. zachęcamy do uczestnictwa w Sopockiej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się o godz. 19.30 przy Krzyżu na Hipodromie, a zakończenie przy kościele św. Andrzeja Boboli.
  4. Młodzież zapraszamy na Kurs Alfa organizowany w naszej parafii przez Katolickie Stowarzyszenie Szkoły Nowej Ewangelizacji. Pierwsze spotkanie dzisiaj o godz. 19.00. Więcej informacji u ks. Krzysztofa Konkola w zakrystii po każdej Mszy świętej.
  5. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz świąteczny. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na pomoc dla potrzebujących mieszkańców naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym zostanie wystawiony kosz na paczki świąteczne.
  6. Zbiórka ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego w skarbonie pod chórem świątyni.
  7. W poniedziałek, 19 marca br. w liturgii uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
  8. W sobotę na godz. 11.30 do salki na plebanii zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy robieniu palm. Za tydzień - Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm odbędzie się na każdej Mszy świętej.  
  9. Spotkanie ze Słowem Bożym w najbliższy poniedziałek na godz. 18.45 w salce na plebanii.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne. Każdy dzień tego tygodnia przynosi nam do przeżycia kolejne najważniejsze prawdy świętej wiary chrześcijańskiej związane z naszym Odkupieniem. Od 1986 r. w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
2. W Wielki Poniedziałek zapraszamy członków z Kościelnej Służby Mężczyzn na spotkanie organizacyjne Wielkiego Tygodnia, które odbędzie się po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii. Spotkanie ze Słowem Bożym również w poniedziałek o godz. 18.45 w sali na plebanii.
3. Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z Sopotu zapraszają na Msze świętą i adorację wynagradzającą we wtorek, 27 marca 2018 r. na godz. 7.30 do kościoła „Gwiazdy Morza” w Sopocie. Adoracja naszej wspólnoty parafialnej od godz. od 7.30 do 10.00.
4. Spowiedź wielkanocna. Wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze z sakramentu pokuty informujemy, że okazja do spowiedzi jest w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy świętych oraz w Wielki Piątek rano od 7.00–8.30, po południu od godz. 14.00-18.00 oraz wieczór od 20.30–21.30. Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pojednania i prosimy o nie odkładanie spowiedzi na ostatnie dni.
5. W Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię - wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani całej archidiecezji, by pod przewodnictwem Arcybiskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku. Wraz z Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego.
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO – liturgiczne ceremonie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będziemy rozpoczynać o godz. 18.00. Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 19.00.

IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Kościół wzywa nas słowami antyfony na wejście: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy". Wielki Post osiąga swój półmetek. W tym dniu kapłani zakładają różowe szaty liturgiczne, a nie tak jak zwykle w Wielkim Poście - fioletowe. Podczas liturgii można używać instrumentów muzycznych, a ołtarz ozdobić kwiatami. Wszystkie śpiewy, czytania mszalne i modlitwy liturgiczne tego dnia są przepojone głęboką radością, ponieważ dzisiejsza niedziela jest zapowiedzią tego, co stanie się w Niedzielę Zmartwychwstania. Tradycja niedzieli Laetare wiąże się z początkami chrześcijaństwa. Gdy nie ustalono jeszcze 40. dniowego postu, czas pokuty zaczynał się właśnie po tej niedzieli, a więc w poniedziałek po czwartej niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Z tego wynika, że ta niedziela była ostatnim dniem radości. Od XVI w. tego dnia w bazylice Świętego Krzyża w Rzymie papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej.
2. Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych ks. prałata Ireneusza Bradtke, proboszcza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Dziękujemy za dużą obecność na Mszach świętych, modlitwie różańcowej i przystąpienie do sakramentu pokuty. Zgodnie z wolą Księdza Prałata ofiary zebrane podczas rekolekcji (4076 zł) zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska rodzinie oczekującej wsparcia w Aleppo w Syrii.
3. Dzisiaj o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej - o godz. 8.00 dla wszystkich, o godz. 17.30 (z udziałem dzieci i młodzieży).
4. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Na kiermaszu będą sprzedawane kartki świąteczne, paschaliki, dekoracje świąteczne, książeczki dla dzieci itp.
5. Spotkanie ze Słowem Bożym w najbliższy poniedziałek na godz. 18.45 w salce na plebanii.
6. Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej odbędą się w dniach od 12 do 14 marca 2018 r. (poniedziałek, wtorek i środa) o godz. 11.00 w naszej świątyni. Rekolekcje wygłosi ks. Krzysztof Konkol.
   PROGRAM:
• PONIEDZIAŁEK: KONFERENCJA - Bóg kocha Ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan
• WTOREK: KONFERENCJA - Co przeszkadza mi w drodze do Boga? Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi świętej
• ŚRODA: MSZA ŚWIĘTA - Wybieram Jezusa umocniony Darami Ducha Świętego

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017