X Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje nam stan człowieka, który przez popełnienie grzechu zatracił daną mu przez Boga niewinność. Zarazem wskazuje na interwencję Boga, który nie tylko nie przestał kochać stworzenia, lecz także obiecał mu nadejście „potomka niewiasty” – bo tak zapowiada Chrystusa – który pokona wszelkie zło i szatana.
Obietnica ta znajduje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, który niweczy grzech Adama i daje człowiekowi nowe życie. Niech udział w Eucharystii będzie dla nas czasem przyjęcia łaski Bożej i uzdrowienia.
2. Bardzo dziękujemy za przygotowanie i udział w uroczystości odpustowej i jubileuszu 25-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Sopocie. (Relacja na stronie https://gdansk.gosc.pl/). Dziękujemy firmie „Memorial” za wykonanie tablicy jubileuszowej i pracownikom Zieleni Miejskiej za wyremontowanie na uroczystość odpustową bram cmentarza komunalnego. Uroczystość jubileuszowa zapisze się w historii parafii i Sopotu. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć publikację ks. Mirosława Gawrona pt. „Kochajcie Boga zawsze”, przygotowana na jubileusz pobytu Jana Pawła II w Sopocie. Książka jest ilustrowana (z kolorowymi zdjęciami, w twardej okładce, 110 stron). Przygotowujemy jeszcze do publikacji materiały z uroczystości odpustowej.
3. W kalendarzu, liturgicznym w tygodniu: w poniedziałek 7. rocznica święceń biskupich abp. Tadeusza Wojdy SAC; we wtorek św. Barnaby, apostoła; w środę błogosławionych męczenników gdańskich: ks. Mariana Góreckiego, ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Władysława Miegonia, ks. Franciszka Rogaczewskiego, siostry Alicji Kotowskiej i Towarzyszy; w czwartek św. Antoniego z Padwy i Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski o godzinie 17.30, następnie Eucharystię i procesję fatimską wokół świątyni;
w piątek bł. Michała Kozala biskupa i męczennika.

IX Niedziela Zwykła

1. Dzień Pański jest dla nas okazją do refleksji i zastanowienia się, jak spędzamy nasz wolny czas. Niedziela to okazja, aby podziwiać dzieło stworzenia i spędzić czas z bliskimi. Żydzi w swojej trosce o zachowanie szabatu całkiem zapomnieli, że ten dzień miał służyć ludzkiemu dobru. Chrystus ukazuje prawdziwy sens szabatu, stając w obronie potrzebujących i pokrzywdzonych. Chrystus jest dla nas wzorem, jak się trudzić i jak odpoczywać. Niech Jego nauczanie przemienia nasze świętowanie i nasze szare dni pracy.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
3. Bardzo dziękujemy za przygotowanie ołtarzy na procesję eucharystyczną grupom: Apostolatowi Maryjnemu, Semper Fidelis, Wspólnocie Kontemplacyjnej, Harcerzom. Dziękujemy Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii. Dziękujemy wszystkim osobom, które niosły baldachim i chorągwie, dzieciom sypiącym kwiaty, piekarni "Mielnik" za ofiarowane chlebki. Dziękujemy Wszystkim za miłość i publiczne wyznanie wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii. Dziękujemy Policji za zabezpieczenie trasy procesji eucharystycznej.
4. W oktawie Bożego Ciała po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.30 procesja teoforyczna (w której niesie się Najświętszą Hostię w monstrancji) wokół świątyni. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów w czasie Oktawy Bożego Ciała.
5. W środę, 5 czerwca 2024 r. przeżywać będziemy 25. rocznicę wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Sopocie. Niezwykła osobowość Papieża - dziś już Świętego - zelektryzowała serca i dusze chrześcijan z całego Pomorza. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby upamiętnić tamten dzień, do uczestniczenia w Mszy świętej dziękczynnej w kościele św. Michała. Po Eucharystii nastąpi przejście pod krzyż papieski na Hipodromie, złożenie kwiatów i Apel Jasnogórski.
6. W czwartek, 6 czerwca (ostatni dzień oktawy Bożego Ciała) przeżyjemy w naszej parafii odpust parafialny, który będzie połączony z 25-leciem pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Sopocie. Liturgii przewodniczyć będzie ks. bp Piotr Przyborek, który poświęci tablicę dedykowaną św. Janowi Pawłowi II. Zapraszamy wszystkich Parafian na godzinę 17.30 do uroczystego uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa i dziękczynienia za pontyfikat św. Jana Pawła II.

Najświętszej Trójcy

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Podstawowym źródłem nauki o Trójcy Świętej są słowa Pana Jezusa z Ewangelii, gdzie określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności z Ojcem oraz obiecuje Apostołom zesłanie Ducha Świętego. Dogmat o Trójcy Świętej został zatwierdzony na Soborze Konstantynopolitańskim już w 381 r. Naszą relację ze Stwórcą mamy budować na fundamencie wiary, nadziei i miłości. A obchodząc Dzień Matki, dziękujemy Panu za nasze mamy i pragniemy oddawać cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
2. Do piątku zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17.30. Od soboty nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3. W poniedziałek, 27 maja spotkanie Apostolatu Maryjnego po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.
4. W kalendarzu liturgicznym: w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze święte o godzinie 7.30, 9.00, ok. 11.15 i 18.00. Po Mszy świętej o godzinie 9.00 wyruszy ulicami parafii procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Od świątyni przejdzie procesja ulicami Malczewskiego, Księżycową i Chodowieckiego do kaplicy Stella Maris, a następnie ul. Jacka Malczewskiego wróci pod krzyż misyjny przy świątyni. Prosimy o udekorowanie domów na trasie procesji i zapraszamy do licznego udziału w procesji, publicznego świadectwa miłości i wiary w Chrystusa Eucharystycznego. Za udział w procesji można uzyskać odpust zupełny.
5. Po Bożym Ciele przez cały tydzień po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.30 procesja teoforyczna (w której niesie się Najświętszą Hostię w monstrancji) wokół świątyni. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów w czasie Oktawy Bożego Ciała. Prosimy też o kwiaty dla dziewczynek. Kwiaty prosimy składać w przedsionku kościoła do przygotowanego kosza.
6. Zbliża się 25-lecie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Sopocie. W naszej parafii jubileusz połączony będzie z odpustem parafialnym, który odbędzie się w czwartek, 6 czerwca (ostatni dzień oktawy Bożego Ciała). W programie m.in. bp. Piotr Przyborek poświęci tablicę pamiątkową dedykowaną św. Janowi Pawłowi II.

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

1. W dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała jako wspólnota Kościoła z odwagą świadczymy o naszej wierze w obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina. Dziękujemy Panu za to, że pozostał dla nas w Eucharystii, że możemy Go spożywać i posilać się Nim w drodze do ojczyzny niebieskiej. Wymownym świadectwem naszej wiary jest procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Zaprośmy Jezusa do naszych środowisk, prośmy, aby otoczył błogosławieństwem nasze domy, szkoły, szpitale, zakłady pracy, wsie i miasta.
2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to szczególny moment uczczenia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, że Komunia Święta to jedyny pokarm dający nam życie wieczne. Uroczystość wywodzi się z pobożności eucharystycznej wiernego ludu. Po raz pierwszy obchodzona była w Liege w 1246 roku, a w 1317 roku została ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. Tradycyjnie w tym dniu uczestniczymy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Pragniemy uwielbiać naszego Odkupiciela oraz przed całym światem zamanifestować, że nie wstydzimy się Jezusa.
3. Dzisiaj Msze święte o godzinie 7.30, 9.00, 11.15 (po procesji) i 18.00. Po Mszy świętej o godzinie 9.00 wyruszy ulicami parafii procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Od świątyni przejdzie procesja ulicami Malczewskiego, Księżycową i Chodowieckiego do kaplicy Stella Maris, a następnie ul. Jacka Malczewskiego wróci pod krzyż misyjny przy świątyni. Prosimy o udekorowanie domów na trasie procesji i zapraszamy do licznego udziału w procesji, publicznego świadectwa miłości i wiary w Chrystusa Eucharystycznego. Za udział w procesji można w tym dniu uzyskać odpust zupełny.

Zesłanie Ducha Świętego

1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Łac. słowo „Pentecoste” oznacza dosłownie „Pięćdziesiątnica”. Dni od Zmartwychwstania Pańskiego minęły bardzo szybko. Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, aby jak Apostołowie i Matka Najświętsza doświadczyć zbawczego działania zmartwychwstałego Pana. Zapowiedź, że po wniebowstąpieniu Chrystus ześle nam swojego Ducha, wypełnia się właśnie dzisiaj. Jesteśmy nie tylko tego świadkami, ale uświadamiamy sobie, że potrzebujemy Ducha Świętego, aby zrozumieć Ewangelię i żyć nauką Pana Jezusa każdego dnia.
2. Przeżywamy miesiąc maryjny. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17.30.
3. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek rozpoczyna się Okres Zwykły w liturgii Kościoła i święto NMP Matki Kościoła; w środę wspomnienie św. Rity (patronki spraw trudnych); w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Najświętszej.
4. W czwartek, 23 maja ks. Mirosław obchodzi 32. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Pamiętajmy o modlitwie w intencji ks. Proboszcza.
5. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała (30 maja). Grupy związane z organizacją liturgii i ołtarzy prowadzą już prace wstępne. Zapraszamy osoby chętne do włączania się w przygotowanie uroczystości.
6. Zbliża się 25-lecie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Sopocie. W naszej parafii jubileusz połączony będzie z odpustem parafialnym, który odbędzie się w czwartek, 6 czerwca (ostatni dzień oktawy Bożego Ciała). W programie m.in. bp. Piotr Przyborek poświęci tablicę pamiątkową dedykowaną św. Janowi Pawłowi II.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017