V Niedziela Wielkanocna

1. Drodzy Parafianie. Z bólem informujemy, że w niedzielę, 29 kwietnia 2018 r. po długiej chorobie zmarł śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 3 maja 2018 r.: o godzinie 19.30 wprowadzenie do kościoła parafialnego trumny z ciałem śp. Księdza Proboszcza, 19.45 - modlitwa różańcowa, 21.00 - Msza święta koncelebrowana przez Kolegów Kursowych. W piątek, 4 maja 2018 r. uroczystości żałobne rozpoczną się modlitwą różańcową o godzinie 10.00. O godzinie 11.00 Msza święta żałobna pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Po Eucharystii pożegnanie Księdza Proboszcza przez Delegację Parafii i liturgia pożegnalna. Po zakończeniu ceremonii żałobnej w Sopocie przewiezienie śp. Księdza Kanonika Tadeusza Losiaka do kaplicy cmentarza katolickiego w Kościerzynie, a następnie złożenie do grobu rodzinnego. Polecajmy Bogu Miłosiernemu zmarłego Księdza Kanonika i Rodzinę oraz Parafię pogrążoną w żałobie.
2. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź zaprasza wszystkich wiernych, grupy i wspólnoty duszpasterskie, katechetów i siostry zakonne na Mszę świętą Odpustową sprawowaną także w intencji Ojczyzny w niedzielę, 6 maja 2018 r. o godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku Świętym Wojciechu. Uroczystościom będzie przewodniczył biskup Łukasz Buzun z Kalisza. Braci kapłanów zaprasza do koncelebrowania Eucharystii. Zachęca także do włączenia się w tradycyjne piesze pielgrzymki, które z różnych stron Archidiecezji przyprowadzą na wspólne świętowanie na Wzgórzu Wojciechowym. Po liturgii zaprasza na rodzinny piknik i wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
3. Dzisiaj przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej i XII Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników drogi.
4. W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie na godz. 17.30. Nabożeństwo majowe, to nabożeństwo ku czci Najświętszej Marii Panny odprawiane przez cały maj (miesiąc szczególnie poświęcony Marii); praktyka zapoczątkowana w XVIII w. w Rzymie przez jezuitów, w XIX w. przeniesiona do Polski (od 1852 w kościele Św. Krzyża w Warszawie); początkowo jedynie w kościołach jezuitów, później przejęta przez inne zakony i kościoły diecezjalne; podczas nabożeństwa majowego zgromadzeni śpiewają Litanię loretańską i pieśni maryjne (Chwalcie łąki umajone, Idźmy, tulmy się jak dziatki, Po górach, dolinach rozlega się dzwon), czasem wygłaszane są rozważania nawiązujące do teologii maryjnej; zwykle nabożeństwo majowe jest odprawiane przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem lub przed wizerunkiem Maryi, a w miejscowościach oddalonych od kościoła także przy przydrożnych kapliczkach; potocznie zwane majówką.
5. Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym w najbliższy poniedziałek na godz. 18.45 do salki na plebanie.
6. W poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. spotkanie Kościelnej Służby SEMPER FIDELIS po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.
7. W czwartek, 3 maja br. uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msze święte według porządku niedzielnego. Tegoroczna uroczystość dziękczynna za opiekę Maryi nad naszą Ojczyzną wpisuje się w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
8. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Mszę świętą połączoną z nabożeństwem do NSPJ o godz. 7.00 i 18.00.
9. W piątek odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Chętnych do skorzystania ze spowiedzi świętej zapraszamy (w piątek) od godz. 17.30.

IV Niedziela Wielkanocna. Niedziela Dobrego Pasterza


1. IV Niedziela Wielkanocna w Kościele obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Troska o dobrego kapłana, o dobrą siostrę zakonną czy dobrego misjonarza jest także wyrazem starań o własną wiarę. Prośmy o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej, prosząc szczególnie o powołania do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W modlitwach pamiętajmy o tych, którzy są pasterzami w naszym Kościele – prośmy dla nich o potrzebne Boże łaski i Dary Ducha Świętego.
W przeddzień samej uroczystości św. Wojciecha i w bliskości Święta Patronalnego Archidiecezji Gdańskiej, które będziemy przeżywać w niedzielę, 6 maja 2018 r. w Gdańsku Świętym Wojciechu łączymy się duchowo z wszystkimi wiernymi, wspólnotami, kapłanami i osobami konsekrowanymi, którzy zgromadzą się w Archikatedrze Oliwskiej, aby wspierać swoimi modlitwami Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który 10 lat temu został przez Papieża Benedykta XVI mianowany Metropolitą Gdańskim. Dziękując Panu Bogu za jego biskupią posługę, powierzajmy go opiece i wstawiennictwu św. Wojciecha, Patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej.
2. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na rzecz podopiecznych pomorskich hospicjów „Pola Nadziei”.
3. Młodzież zapraszamy na Kurs Alfa w salce na plebanii dzisiaj na godz. 19.00.
4. W Kalendarzu Liturgicznym: w poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej, we wtorek św. Jerzego męczennika, w środę święto św. Marka Ewangelisty.
5. W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. przypada 25. rocznica śmierci ks. prałata Franciszka Gruczy, pierwszego administratora i proboszcza naszej parafii. Zapraszamy na Mszę świętą na godz. 18.00, której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek. Po Eucharystii modlitwa przy grobie śp. ks. Franciszka Gruczy.

II Niedziela Wielkanocna. Święto Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. Oficjalne obchody tego święta rozpoczynają się w 2000 r. z ustanowienia papieża Jana Pawła II. Wielki Święty Rodak może być nazwany Papieżem Miłosierdzia. Temat Bożego Miłosierdzia jak i związana z nim pobożność są widoczne już w czasie jego posługi jako Arcybiskupa Krakowskiego. Miłosierdzie Boże chętnie wiążemy z jego apostołką – św. siostrą Faustyna Kowalską (1905-1938) i jako takie odnosimy je do relacji Bóg – człowiek. Miłosierny Bóg, który gotowy jest przebaczać grzesznemu człowiekowi. Warto pamiętać, że taki obraz Boga jest dla nas podpowiedzią dotyczącą tego, jakimi mamy być ludźmi.
2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zbierane są we wszystkich parafiach oraz kościołach rektorskich ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wsparcie działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących.
3. Wyrażamy ogromną wdzięczność naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas, który pod kierownictwem Joanny Dębowskiej-Kubiś gorliwie wypełniania posłannictwo dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną. Parafianom dziękujemy za hojność w okresie Wielkiego Postu:  kiermasz przedświąteczny 3736,01 zł, puszka 1149,97 zł, skarbonki wielkopostne 1090,05 zł (razem zebrano 5976,03 zł). Dziękujemy za złożone do kosza wielkopostnego dary. Dzięki nim i środkom wcześniej zebranym przygotowano paczki dla 22 rodzin w parafii.
4. Dzisiaj zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 15.00 w czasie której odprawimy Godzinę Miłosierdzia.
5. Młodzież zapraszamy na Kurs Alfa w salce na plebanii dzisiaj na godz.19.00.
6. Jutro w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy świętej o godz. 18.00 będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na dziesięciomiesięcznej modlitwie w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

III Niedziela Wielkanocna. Niedziela Biblijna

Zbliża się 10. rocznica Ingresu Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia do Bazyliki Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie, który odbył się 26 kwietnia 2008 r. W duchu dziękczynienia Panu Bogu za czas posługi w Archidiecezji Gdańskiej Arcybiskup zaprasza do Archikatedry Oliwskiej w niedzielę 22 kwietnia 2018 r. Mszy świętej o godz. 13.00 przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Wiesław Mering - Biskup Włocławski.
1. III Niedziela Wielkanocna w Kościele obchodzona jest jako Niedziela Biblijna pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”. W dniach od 15 do 21 kwietnia 2018 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce X Tydzień Biblijny. Dzisiaj Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego promowany w ogólnopolskich mediach, a zwłaszcza w programie 1 TVP. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego i modlitwy w intencji, aby wierni kształtowali swoje postawy moralne i światopoglądowe w świetle Słowa Bożego.
2. Dzisiaj jest również Dzień Modlitwy o Powołania do Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Gościmy alumna przygotowującego się do posługi kapłańskiej. Z tej okazji módlmy się w intencji budzenia powołań oraz wspierania młodych w podjęciu odważnej i dojrzałej decyzji pójścia za powołaniem do służby Bogu i ludziom w kapłaństwie.
3. Dzisiaj na godz. 17.00 do kościoła zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii świętej.
4. Młodzież zapraszamy na Kurs Alfa w salce na plebanii dzisiaj na godz.19.00.
5. Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym w najbliższy poniedziałek na godz. 18.45 do salki na plebanie.
6. Wspólnota Światło Chrystusa zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy czwartek na godz. 19.00 do kościoła.
7. W przyszłą niedziele, 22 kwietnia przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz podopiecznych pomorskich hospicjów „Pola Nadziei”.
8. Od kwietnia 2018 r. nasza parafia objęła pomocą rodzinę syryjską RIZKALLAHA HANNA HADADA z trójką dzieci z Aleppo w ramach dzieła Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Przez pół roku, co miesiąc będzie przekazywana wymienionej rodzinie kwota 510 zł. Dziękujemy Księdzu prałatowi Ireneuszowi Bradtke za inicjatywę szlachetnego dzieła.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziś Kościół celebruje największą tajemnicę świętej wiary katolickiej i roku liturgicznego. Mszę święte jak w każdą niedzielę: o 6.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00 (nie będzie Mszy świętej o godz. 7.30). Radość dzisiejszej uroczystości jest rozciągnięta na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę. Do liturgii Mszy świętych i Liturgii Godzin powracają radosne śpiewy "Alleluja", "Chwała na wysokości Bogu" oraz "Ciebie, Boga, wysławiamy". Kończy się też czas wstrzymywania się od hucznych zabaw. Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości.
2. Drodzy Parafianie! Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do duchowego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia. W szczególności dziękujemy Chórowi Paschalnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom i grupom dekorującym świątynię (w tym Ciemnicę i Grób Pański) oraz wystrój prezbiterium. Dziękujemy Wspólnocie Światło Chrystusa i Zespołowi Parafialnemu Caritas, którzy regularnie i ofiarnie pielęgnują liturgię i pomagają osobom potrzebującym w parafii. Dziękujemy harcerzom z 25. Sopockiej Drużyny Harcerek „Samarytanki” im. Danuty Siedzikówny i 70. Sopockiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego h. Sulima oraz Kościelnej Służbie Semper fidelis za adorowanie Grobu Chrystusa. Dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom za jałmużnę wielkopostną zbieraną rodzinnie oraz ofiary do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za jałmużnę zbieraną do skarbonek Caritas.
Wszystkim Parafianom, każdej rodzinie i Gościom przebywającym w naszej parafii życzymy zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Szczególne pozdrowienia kierujemy do osób chorych i samotnych. Niech Pan Zmartwychwstały przemienia i uświęca nasze życie. Alleluja!
3. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według porządku niedzielnego. W całej Polsce zbieramy ofiary na rzecz KUL-u i Wyższych Uczelni.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017