V Niedziela Wielkiego Postu

1. V niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w wymiar pasyjny tego okresu. Krzyże w naszych świątyniach pozostaną zasłonięte aż do Wielkiego Piątku, kiedy znów spojrzymy na Ukrzyżowanego. Zasłona ta jest symbolem żalu i pokuty, którym powinien oddać się grzesznik, świadomy swej winy. Jednocześnie ma ona oczyścić i odnowić nasze spojrzenie na drzewo krzyża. Ten znak męki Jezusa Chrystusa w czasie każdej Mszy świętej przypomina nam o dziele zbawienia, które dokonało się podczas misterium paschalnego.
2. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do 29 marca 2020 r. W świątyni nie może przebywać więcej niż 5 osób. Zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję. Na stronie internetowej parafii i w gablocie są informacje na temat transmisji Mszy świętych w telewizji i internecie.

3. W tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msza święta o NSP Jezusa o godz. 7.30 i 18.00. W tym dniu kapłani odwiedzą chorych z Komunią świętą (po uzgodnieniu telefonicznym) z wyjątkiem osób, które przebywają na kwarantannie). W pierwszą sobotę Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi o godzinie 7.30.
4. W tygodniu prowadzono prace remontowe terenu za świątynią. Dziękujemy wszystkim za ofiary przesyłane w tym trudnym okresie na konto parafii: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371
5. Parafialny Zespół Caritas prosi o zgłaszanie osób do duszpasterzy, którym w związku z obecną sytuacją potrzebna jest pomoc m.in. robienia zakupów. Dziękujemy za okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i chorym w swoim środowisku.
6. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za dary dla ubogich w ramach „Wielkanocnej paczki”.
7. W przyszłą niedzielę – Niedzielę Palmową – rozpoczynamy Wielki Tydzień. Obchody Triduum Paschalnego będą transmitowane przez internet (na kanale YouToube).
8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w okresie Wielkiego Postu błogosławieństwa Bożego i obfitych łask od Serca Jezusowego. Pamiętajmy o modlitwie o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.


TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela, 29 marca 2020 r.

7.00 – TVP 1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
7.00 – Radio Plus z Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku

9.00 – Polskie Radio (Program Pierwszy) i Radio Maryja z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie
9.00 - na facebookowym profilu "Parafia Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk Żabianka"

9.30 – Telewizja TRWAM z Jasnej Góry

10.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku

11.00 – TVP 1 z Jasnej Góry
11.00 – Radio Plus z kościoła seminaryjnego w Warszawie

12.00 – Radio Gdańsk z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju
12.00 - na facebookowym profilu "Parafia Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk Żabianka"

13.00 – TVP POLONIA z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu

18.00 - na facebookowym profilu "Parafia Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk Żabianka"

20.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku

TV Chopin
TV Chopin (Wejherowo, Reda, Rumia, Strzebielino, Gniewino, Bożepole, Puck) – kanały od 43 do 54, na których można oglądać bezpośrednie transmisje Mszy św.

Poniedziałek, 29 marca 2020 r. – Niedziela, 29 marca 2020 r.

7.00 –TVP1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Poniedziałek, 23 marca 2020 r. – Piątek, 27 marca 2020 r.

20.00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP 3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl

Transmisja Mszy Świętej z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju
Transmisja w Radio Gdańsk: Sobota - godz. 23.00, Niedziela - godz. 12.00
Ponadto odbiór: Satelita Eutelsat Hot Bird; na platformie NC+ kanał 230
Internet: external.polskieradio.pl


KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii świętej w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).
Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład cho-rym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.
Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.
Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 2) wzbudzić miłość ku Niemu; 3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ I DO UST

W Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 mar-ca 2020 r. napisano: „Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy”, a w Informacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z 11 marca 2020 r. podano wcześniej: „Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego”.
Z powyższych cytatów wynika, że omawiane dokumenty mówią o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, do czego Pasterze Kościoła w Polsce w tym czasie zachęcają, i którą należy traktować priorytetowo. Nie oznacza to jednak, że można odmówić Komunii Świętej do ust, jeśli wierny o to poprosi. Może to dotyczyć zwłaszcza osób starszych, np. chodzących o kulach.
Przypomina się zatem, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kul-tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020).
Bardzo prosimy księży, aby na Mszy Świętej, bezpośrednio przed ob-rzędem Komunii Świętej zwracali się do wiernych z komentarzem, nie tylko podkreślającym zachętę do przyjmowania Komunii na rękę, ale także objaśniającym poprawne wykonanie, a przede wszystkim sens tego gestu. Można to uczynić tymi lub podobnymi słowami:
Drodzy wierni! W czasie stanu epidemii Pasterze Kościoła w Polsce zachęcają nas szczególnie, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą na rękę. Ręce tak wiele mówią o ludzkim życiu, o pracy i czynieniu dobra. To dla nas zaszczyt! Swoimi rękami możemy przyjąć Chrystusa, budując dla Niego tron, tak blisko naszego serca. Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem, prawą ręką wkładamy świętą Hostię do ust. Wiemy, że dla niektórych wiernych może to stanowić duchowy lęk, ale prosimy o heroizm wiary, odwagę spotkania z Chrystusem właśnie w ten sposób, w trosce o zdrowie wszystkich, tak jak Jezus z miłością troszczył się o każdego.
Osobom, które pragną jednak przyjąć Komunię Świętą do ust, aby nie naruszyć ich wrażliwości, należy jej koniecznie udzielić. Czyni się to zaraz po zakończeniu rozdzielania Komunii wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017