Caritas

Caritas parafialna jest organizacją charytatywną, służy pomocą Kościołowi w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Kiedy rozpoczęła się działalność? Posługa Caritas w parafii Najświętszego Seca Pana Jezusa w Sopocie rozpoczęła się w 1993 r. Podstawowe ramy działalności ośmioosobowej wspólnoty to: pomoc osobom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (paczki żywnościowe, opłata posiłków w szkołach, organizacja spotkania świątecznego dla starszych i samotnych parafian, organizowanie kiermaszów świątecznych, włączanie się w akcje Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W latach 1993 - 2013 prezesem była Elżbieta Wargin, od 2013 r.- Joanna Dębowska - Kubiś.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017