III Niedziela Zwykła

1. Jednym z kluczowych nakazów, jakie Bóg podarował narodowi wybranemu, było: „Słuchaj, Izraelu!”. Ustanowiona przez papieża Franciszka Niedziela Słowa Bożego ma nam przypomnieć, że modlitwa jest nie tylko mówieniem do Boga, ale przede wszystkim słuchaniem. Słowo Boga ma bowiem większą moc niż jakiekolwiek słowo ludzkie, ponieważ słowo Boga jednocześnie sprawia to, co oznacza. Liturgia przedstawia nam dzisiaj Jezusa, który powstał w synagodze, aby czytać i wyjaśniać zebranym słowa Pisma. Wpatrujmy się w ten obraz z wielką uwagą, abyśmy doświadczyli żywej obecności naszego Pana w słuchaniu Jego słowa i łamaniu chleba oraz we wspólnocie braci.
2. Gdańska Szkoła Ewangelizacji i Wspólnota Światło Chrystusa z naszej parafii zaprasza na NIEZWYKŁE REKOLEKCJE O SŁOWIE BOŻYM – Kurs Emaus, które odbędą się w naszej parafii w dniach 4-6 lutego 2022 r. Rekolekcje wprowadzają w głęboką obecność Słowa Bożego, pomagają odkrywać obecność Boga w Słowie Bożym, oraz wyzwalają wielką miłość i pragnienie poznawania i rozumienia Pisma Świętego - najpewniejszego i najlepszego drogowskazu w życiu. Serdecznie zapraszamy.
3. Przy wyjściu ze świątyni można nabyć pierwszy tom publikacji ks. Mirosława o Parafiach rzymskokatolickich w Sopocie. W książce opisano dzieje Sopotu i naszej parafii od jej założenia do 1983 r., tj. posługi ks. prałata Franciszka Gruczy.

II Niedziela Zwykła

1. Wesele to wydarzenie radosne, jak sama nazwa na to wskazuje. To, co jeszcze bardziej powiększa tę radość, to fakt, że jest ona dzielona z najbliższymi i przyjaciółmi. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy dobrze nam znaną opowieść o weselu. Każda Msza święta jest ucztą Baranka Bożego. Każdy z nas usłyszy dzisiaj te słowa: „Błogosławieni, którzy zostali wezwania na Jego ucztę”. Otwórzmy nasze serca na owocne przeżywanie tej Eucharystii.
2. We wtorek, 18 stycznia w Kościele rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Polecajmy w modlitwie wspólnotę chrześcijan, aby dawała świadectwo miłości do Boga i Kościoła.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. Okres Narodzenia Pańskiego to szczególny czas, w którym świętujemy wcielenie Syna Bożego. Chrystus - Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami - przychodzi do każdego z nas podczas Mszy świętej. Niech nasze serca rozbudza świadomość, że Bóg jest zawsze z nami: kiedy się modlimy, tu - na Eucharystii, ale także, gdy spełniamy nasze obowiązki czy odpoczywamy.
2. Od dzisiaj nie będzie Mszy świętej w niedzielę o godzinie 12.30. O godzinie 17.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe i zmianę tajemnic różańcowych.
3. Zespół Caritas dziękuje wszystkim Parafianom za dary do 30 paczek, które przekazano do osób potrzebujących. Dziękujemy także za zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zebrano 2349 zł, które przekazano do Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Serdeczne Bóg zapłać.

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tę niedzielę z całym Kościołem wpatrujemy się w Jezusa przychodzącego do Jana Chrzciciela, by przyjąć chrzest w Jordanie. Wydarzenie to otwiera ziemską misję Jezusa. Objawiona nam zostaje cała Trójca Święta. Syn umiłowany i posłany przez Ojca jest Mesjaszem, na którym spoczął Duch Święty, w którym wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Dlatego każdy z nas, stojąc dziś przed ołtarzem, może w sercu odnowić zobowiązania podjęte podczas chrztu świętego. To dobry dzień, aby objąć modlitwą również rodziców i chrzestnych.
2. Dzisiaj zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku w liturgii rozpoczyna się okres zwykły i trwa w swej pierwszej części do wtorku przed Środa Popielcową.
3. Dzisiaj Msze święte według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy świętej o godzinie 12.30.
4. Dzisiaj na zakończenie nowenny w intencji rodzin po ogłoszeniach odmówimy Akt Zawierzenia Rodzin naszej parafii.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. Wkraczamy w Nowy Rok Pański 2022 pod przewodnictwem Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki. Tego dnia cały Kościół jednoczy się w modlitwie, upraszając dar pokoju dla świata. Bóg chce nam błogosławić, tak jak błogosławił Izraelowi przez pośrednictwo Mojżesza. W Jezusie odnajdujemy jedyne źródło pokoju dla świata i dla każdego człowieka. Jak czytamy u Pawła: w tych ostatecznych dniach Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. Uczestnicząc z wiarą w Najświętszej Ofierze, słuchamy Bożego słowa i przyjmujemy Ciało Pańskie. Napełniając się Bożą obecnością, najlepiej wypełniamy wypływającą z chrztu świętego powierzoną nam misje.
2. Jutro, w II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Msze święte według porządku niedzielnego, ale nie będzie Mszy świętej o godzinie 12.30. O godzinie 17.30 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. Dane z życia sakramentalnego za AD 2021: chrzty: 2021 – 20, 2020 – 16, 2011 – 40, 2001 – 30; I Komunia święta: 2021 – 25, 2020 – 2, 2011 – 26, 2001 – 36; bierzmowanie: 2021 – 8, 2020 – 13, 2011 – 26, 2001 – 58; śluby: 2021 – 4, 2020 – 2, 2011 – 6, 2001 – 10; pogrzeby: 2021 – 91 parafian, 2020 – 103, 2019 – 130, 2011 - 99, 2001 – 81; apostazja: 2021 – 5 osób poza naszą parafią, 2020 – 1 osoba; posługa chorych – 20 osób.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017