Niedziela Zmartwychstania Pańskiego

1. Drodzy Parafianie! Wszystkim Wiernym, każdej rodzinie i Gościom przebywającym w naszej Parafii życzymy zdrowych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Szczególne pozdrowienia kierujemy do osób chorych i samotnych. Niech Pan Zmartwychwstały przemienia i uświęca nasze życie. Alleluja.
2. Dziś Kościół celebruje największą tajemnicę świętej wiary katolickiej i roku liturgicznego. Mszę święte jak w każdą niedzielę: o 6.00 (rezurekcja), 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00 (nie ma Mszy świętej o godz. 7.30). W liturgii może brać udział 27 osób, przede wszystkim Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję. W trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych jak i duszpasterzy na liturgię wchodzimy wejściem bocznym od strony północnej (przy zakrystii). Pozostali uczestnicy z zachowaniem dystansu mogą uczestniczyć na zewnątrz świątyni.
3. Radość dzisiejszej uroczystości rozciągnięta jest na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę. Kolejnych 50 dni to czas radości wielkanocnej.
4. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według porządku niedzielnego. Taca przeznaczona jest na Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i uczelnie katolickie. 

Niedziela Palmowa

1. Niedzielą Palmową upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Każdego dnia, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, wchodzić będziemy w największe misteria naszej świętej wiary chrześcijańskiej. Zachęcamy Parafian do duchowego łączenia się ze Wspólnotą Kościoła i przeżywania w domu we wspólnocie rodzinnej.
2. Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o 17.30. Przed świątynią kiermasz przedświąteczny i zbiórka do puszek na cele parafialne.
3. W Wielkim Tygodniu (do Wielkiej Środy) Msze święte o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. W tych dniach w godzinach od 12.00 do 15.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i możliwość spowiedzi świętej (z zachowaniem przepisów liturgicznych i wszystkich zarządzeń służb sanitarnych.
4. W kościołach może znajdować się 1 osoba na 20 m2. To nowy limit, który obowiązuje od soboty, 27 marca. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie 1,5 m odległości od innych osób. W trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych jak i duszpasterzy na liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanoc może być w świątyni 27 osób, które będą mogły wejść wejściem bocznym od strony północnej (przy zakrystii). Pozostali uczestnicy z zachowaniem dystansu mogą uczestniczyć na zewnątrz świątyni. 

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście: „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się radować.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
3. Dzisiaj przed świątynią Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Przy kiermaszu można także wziąć torbę na świąteczne zakupy dla potrzebujących. Torby prosimy składać do 28 marca br. przy bocznym ołtarzu.
4. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

V Niedziela Wielkiego Postu

1. Przybliżając się do ołtarza, chcemy prosić Boga, by oświecił nasze serca i umysły łaską Ducha Świętego, byśmy usuwając z serca słabość, zapragnęli jeszcze bardziej doświadczyć miłości i miłosierdzia Boga. Szukając Jego oblicza w siostrach i braciach, których spotykamy. W naszej wielkopostnej wędrówce dziś zasłaniamy krzyże i wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Niech ona pobudzi nas jeszcze bardziej do zwrócenia serc i umysłów ku Bogu.
2. V Niedziela Wielkiego Postu nosiła kiedyś nazwę 1 Niedzieli Męki Pańskiej. Dzisiaj zakrywane zostają krzyże i pozostaną zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. W poniedziałek w liturgii rozpoczyna się okres Męki Pańskiej, który jest czasem zagłębiania się w tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa.
3. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
4. W przedsionku świątyni Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Przy kiermaszu można także wziąć torbę na świąteczne zakupy dla potrzebujących. Torby prosimy składać do 28 marca br. przy bocznym ołtarzu.
5. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Eucharystia jest osobowym spotkaniem człowieka wierzącego z miłującym Bogiem. Dokonuje się we wspólnocie Ludu Bożego, najczęściej w świątyni. Słuchajmy i rozważajmy słowo Boże, zjednoczmy się z Jezusem w Komunii świętej, aby jak przygotować się do przeżycia paschy.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
3. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017