IV Niedziela Adwentu

1. Czwarta niedziela Adwentu, którą dzisiaj przeżywamy, rozpoczyna ostatnią prostą przed uroczystością Bożego Narodzenia. To czas dopinania naszych przygotowań zarówno zewnętrznych, jak i duchowych, aby być gotowym na przyjście Jezusa. Wyraźnym znakiem, że czas się wypełnia, jest Maryja, która jako pokorna służebnica Pańska uczy nas w czasie tej Mszy Świętej zawierzenia Bożemu słowu i dzielenia się radością z innymi. Zastanówmy się również nad tym, w jaki sposób i do czyjego domu możemy jeszcze zanieść choć odrobinę radości, pokoju i błogosławieństwa.
2. Zapraszamy na Msze święte roratne codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.00. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem od poniedziałku do czwartku od godziny 17.00.
3. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta w Gdańsku. Za zebrane 1434 zł zakupiono i przekazano 50 prześcieradeł, 50 ręczników i 100 mydeł. Zapraszamy na kiermasz świąteczny, a dzieci do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową. Wszystkie wykonane i podpisane prace złożone do 23 grudnia br. będą zawieszone na choinkach przy szopce bożonarodzeniowej.

III Niedziela Adwentu

1. Trzecia niedziela Adwentu zwraca naszą uwagę na kwestię radości. Na co dzień czerpiemy ją z doświadczenia miłości w naszych rodzinach, poprzez osobiste i zawodowe sukcesy, po spotkania z ważnymi dla nas ludźmi. Dziś jednak Bóg zwraca naszą uwagę na spotkanie z Jezusem. To ono jest źródłem najgłębszej radości.
2. Dzisiaj gościmy kleryka Kacpra Walkusza, studenta Seminarium Duchownego w Oliwie. Dziękujemy za świadectwo wiary a wszystkim wiernym za ofiary złożone na potrzeby seminarium w Oliwie.
3. Pod chórem zbiórka do puszek na potrzeby naszej parafii.
4. Dzisiaj o godzinie 16.30 odbędzie się w kościele spotkanie synodalne nt. „Kościół, który cieszy”.
5. Dziękujemy Wszystkim Parafianom za uczestnictwo w uroczystości 75-lecia poświęcenia naszej świątyni: wspólnotom duszpasterskim, harcerzom, Diakonii Wspólnoty Światło Chrystusa. Po Mszy świętej Ks. bp Wiesław Szlachetka poświęcił tablicę pamięci ks. dziekana Władysława Łęgi, który 8 grudnia 1946 r. poświęcił naszą świątynię.  https://youtu.be/wYsmvrLyJqg
6. Zapraszamy na Msze święte roratne codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00.
7. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz świąteczny, na którym można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zapraszamy także dzieci do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową. Wszystkie wykonane i podpisane prace będą zawieszone na choinkach przy szopce bożonarodzeniowej. Prosimy o zgłaszanie osób, którym moglibyśmy dostarczyć świąteczną paczkę.

I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny w naszym życiu Adwent oraz nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywali pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kończy on trzyletni cykl rozważań na temat Eucharystii. Ten wyjątkowy czas stanowi zaproszenie do podjęcia wysiłku nawracania serca i prostowania ścieżek życia przez udział w roratach, przez dobre postanowienia oraz uruchomienie wyobraźni miłosierdzia wobec potrzebujących. Niech wszelkie wysiłki oraz adwentowe czuwanie zostaną umocnione pokojem, który szczególnie płynie z przeżytej z wiarą Mszy świętej.
2. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas rozprowadza czekoladowe kalendarze adwentowe oraz zaprasza do włączenia się w akcję Tytka Miłosierdzia, czyli świąteczna paczka. Przy wyjściu z kościoła można wziąć torbę, którą należy wypełnić produktami spożywczymi i odnieść do kościoła do 12 grudnia br.
3. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Do końca listopada możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).
4. W piątek, 26 listopada br. o godzinie 18.00 celebrowana była przez księży z Dekanatu Sopot Msza święta w intencji zmarłych kapłanów. Po Mszy świętej przy naszej świątyni kapłani i wierni modlili się za kapłanów, którzy tu spoczywają i złożono ziemię z grobu śp. o. Jerzego Machonia w sanktuarium Maria Taferl w Austrii. Dziękujemy kapłanom z Dekanatu Sopot i ojcom oblatom z Gdańska oraz wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.
Publikujemy homilię o. dr. Wojciecha Popielewskiego, oblata z Gdańska https://www.youtube.com/watch?v=8rT7IcjAE_Y
Sopot: Pamięć o oblacie, który organizował parafię Najświętszego Serca w Sopocie – oblaci.pl
5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 2 grudnia po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

II Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy na wszystkich Mszach świętych Triduum przed uroczystością 75-lecia poświęcenia naszej świątyni, która odbędzie się w środę, 8 grudnia 2021 r. o godzinie 18.00. Zapraszamy wszystkich Parafian do duchowego przeżywania daru wdzięczności za Kościół, który jest miejscem naszego uświęcenia i zbawienia. W poniedziałek i wtorek o godzinie 18.00 Msza święta z kazaniem redemptorysty, o. Wiesława Bajora z Gdyni. Po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Światło Chrystusa.
2. W środę, 8 grudnia br. uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na „Godzinę Łaski” od godziny 12.00 do 13.00 i adorację Najświętszego Sakramentu. „Nie przegap tych 60 minut” – prosi Matka Boża.
3. W środę, 8 grudnia br. zapraszamy całą Wspólnotę Parafialną na godzinę 18.00 na Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE. Ks. bp. Wiesława Szlachetki. Podczas Mszy świętej odmówiony zostanie Akt zawierzenia parafii Matce Bożej, a po Mszy świętej poświęcona zostanie tablica pamiątkowa dedykowana ks. dziekanowi Władysławowi Łędze, który 8 grudnia 1946 r. poświęcił nasz kościół. Program uroczystości jubileuszowej znajduje się w gablocie z ogłoszeniami, na stronie internetowej i przy wyjściu z kościoła.
4. Zapraszamy na Msze święte roratne codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00.
5. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz świąteczny, na którym można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zapraszamy także dzieci do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową. Wszystkie wykonane prace będą zawieszone na choinkach przy szopce bożonarodzeniowej.

Jezusa Chrystusa Króla Wszewchświata

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego i uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. „Królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potężnieć będzie jako panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” - te słowa wypowiedziane przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda nie straciły ze swojej aktualności. Przypominamy je w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest ona świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Zadajmy dziś sobie pytania, co robię, aby budować i rozszerzać Chrystusowe królestwo na tym świecie? Czy rzeczywiście pragnę, by Chrystus był Panem i Królem mojego serca i życia?
2. Przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.
3. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).
4. W piątek, 26 listopada br. o godzinie 18.00 celebrowana będzie przez księży z Dekanatu Sopot Msza święta w intencji zmarłych kapłanów. Kazanie wygłosi o. dr Wojciech Popielewski, przełożony oblatów w Gdańsku. Po Mszy świętej upamiętnienie śp. o. Jerzego Machonia, pierwszego organizatora naszej parafii i złożenie w grobie ziemi z jego miejsca spoczynku w sanktuarium Maria Taferl w Austrii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017