XXXII Niedziela Zwykła

1. Udział we Mszy świętej to wspólnotowe wyznanie wiary w obecność Boga w słowie i na ołtarzu. To wyczekiwane przez ludzkie serce na spotkanie z Oblubieńcem. Przypomina o tym obchodzony dzisiaj w Kościele katolickim Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. We współczesnym świecie, mimo rozwoju i postępu, są miejsca, gdzie chrześcijanie tracą życie za wiarę.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi prześladowanemu.
3. W tygodniu przywiezione zostały meble do zakrystii. To drugi etap wymiany mebli w tym miejscu. Mamy nową komodę, wyspę meblową i będą nowe drzwi dębowe do łazienki. Dziękujemy Wszystkim, którzy składali ofiary na ten cel do puszki, na konto parafii i podczas modlitwy za zmarłych. W przyszłym roku zostaną wymienione w zakrystii ostatnie szafy na szaty liturgiczne.
4. W piątek, 17 listopada br. proboszczowie Dekanatu Sopot celebrować będą Mszę świętą koncelebrowaną za zmarłych kapłanów posługujących w Sopocie. Po Eucharystii modlitwa przy grobach obok świątyni.
5. W przyszłą niedzielę na Mszach świętych zaśpiewa Zespół „Zbrucz” z Tarnopola. Po Mszach świętych Goście zbierać będą ofiary na skarpety dla żołnierzy ukraińskich lub skarpety, jeżeli ktoś takie chciałby ofiarować.

XXXI Niedziela Zwykła

1. Po uroczystości Wszystkich Świętych trwają dni, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, zyskujemy dla nich odpusty. Przychodzimy na Mszę świętą, która dla wierzących jest darem szczególnej modlitwy. Bóg ogarnia swoją miłością wszystko i przemienia nasze życie. Słuchając słowa Bożego, poddajemy się działaniu Ducha Świętego. W Komunii świętej jednoczymy się z żywym Chrystusem. Zanurzeni w Jego miłości umacniamy naszą wiarę, nadzieję i ożywiamy miłość.
2. Dzisiaj witamy serdecznie w naszej wspólnocie o. prof. Leona Nieściora z Warszawy, który głosi homilie w ramach przygotowania do 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Sopocie. Po Mszy świętej będzie można nabyć Jego najnowszą publikację.
3. Do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwę za zmarłych.
4. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy do środy w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii.
5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego czwartek, 9 listopada br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

XXX Niedziela Zwykła

1. Przeżywając dzień Pański, gromadzimy się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa. Pragniemy wsłuchiwać się w słowo Boże i karmić się Chrystusowym Ciałem. To właśnie dzięki temu nadprzyrodzonemu wsparciu, możemy przynosić owoc, który będzie miły Bogu. Dzieje się tak, ponieważ Eucharystia przemienia nas wewnętrznie, uwrażliwia nas na potrzeby braci i daje nam zadatek życia wiecznego. Kiedy należycie ją przeżywamy, prawdziwie wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego.
2. W środę, 1 listopada br. świętujemy uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina nam ona o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli wieczną chwałę, chciejmy podążać drogą świętości. Msze święte według planu niedzielnego. Po Mszy świętej o godzinie 11.15 procesja na cmentarzu i różaniec za zmarłych.
3. Msza Święta za zmarłych cmentarzu katolickim rozpocznie się o godz. 15.00, a po niej nastąpi procesja.
4. W czwartek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00. Przed Eucharystią modlitwa za zmarłych.
5. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy w oktawie Wszystkich Świętych w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii. Ofiary składane przeznaczone będą na meble w zakrystii.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Uroczystością Wszystkich Świętych rozpoczynamy listopad. Wielbimy Boga za dar Błogosławionych i Świętych. Kościół oficjalnie uznał ich za zbawionych, bo ziemską pielgrzymkę oparli na całkowitym oddaniu się Bogu, zawierzeniu i ukochaniu Jego woli. Święci i Błogosławieni orędują za nami u Boga w sprawach im polecanych. Potwierdzają prawdę, że sam Bóg uświęca sobą tych, którzy tego pragną. Każdy ochrzczony ma szansę po dobrym życiu na ziemi radować się po śmierci oglądaniem oblicza Boga.
2. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Msze święte dzisiaj według planu niedzielnego. Po Mszy świętej o godzinie 11.15 procesja na cmentarzu i różaniec za zmarłych.
3. Na cmentarzu katolickim Msza Święta za zmarłych rozpocznie się o godz. 15.00, a po niej nastąpi procesja.
4. W czwartek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00. Przed Eucharystią modlitwa za zmarłych.
5. Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwę za zmarłych.
6. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy w oktawie Wszystkich Świętych w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii. Ofiary składane przeznaczone będą na meble w zakrystii.

XXIX Niedziela Zwykła. Niedziela Misyjna

1. Świętujemy XXIX Niedzielę Zwykłą, która jest Światowym Dniem Misyjnym. W1926 r. papież Pius XI postanowił, aby każda przedostatnia niedziela października obchodzona była jako Światowy Dzień Misyjny. Są dwa zasadnicze cele tego dnia. Ma on obudzić ducha misyjnego we wszystkich ochrzczonych. Przypominać, że sakrament chrztu zobowiązuje nas do świadczenia o Jezusie.
2. Dzisiaj w liturgii przypada wspomnienie św. Jana Pawła II, wyjątkowego misjonarza naszych czasów. Polecajmy się wstawiennictwu naszego Wielkiego Rodaka. Przy relikwiach Świętego Papieża polecajmy intencje Kościoła, misjonarzy i misjonarek na całym świecie oraz nasze indywidualne potrzeby.
3. Dzisiejsza taca na cele misyjne, a zbiórka do puszek na cele parafialne.
4. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy w listopadzie w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii. Ofiary składane przeznaczone będą na meble w zakrystii.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017