Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny W okresie posoborowym powstało wiele ugrupowań inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich. Należy do nich Apostolat Maryjny, który w Polsce został zainicjowany z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure i zatwierdzony przez Prymasa Polski 6 lutego 1992 r. (N. 427/92/P). Pismo to stwierdza, że 252. Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła STATUT APOSTOLATU MARYJNEGO W POLSCE i wyraziła zgodę, by Apostolat Maryjny mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski. Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym i ma charakter publiczny, skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać cześć należną Niepokalanej. Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik zobowiązany tym samym do okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu, są Ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę. Celem Apostolatu Maryjnego jest pogłębienie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie, oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia, szerzenie bratniej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.
Wspólnota Apostolatu Maryjnego w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie powstała w 1982 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. kanonika Pawła Pierzchały. Duszpasterz ten był uczniem i wychowankiem ks. prof. Teofila Hermanna CM, wykładowcy Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie.
Ważnym ogniwem nowej wspólnoty duszpasterskiej była aktywna grupa wiernych, której przewodziła Elżbieta Konieczna. Wymieniona liderka współorganizowała Apostolat Maryjny skupiając 10 grup wiernych, które spotykały się domach na tzw. "Wieczernikach Maryjnych" na wspólnej modlitwie. Od lat 90. XX w. spotkania odbywały się zgodnie z zaleceniem ks. prof. Teofila Hermanna CM, pod przewodnictwem opiekuna duchowego raz w miesiącu w salce parafialnej na plebanii.
Moderatorem diecezjalnym i opiekunem Apostolatu Maryjnego w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa była Elżbieta Konieczna. Cechowała się ona charyzmatycznym kultem maryjnym, oddaniem i zaangażowaniem działalności Apostolatu Maryjnego. Współpracowała z ks. prof. Teofilem Hermannem CM. Od 2000 r. jej zastępcą w parafii była Stanisława Nurkowska. Od 2002 r., z powodu choroby, Elżbieta Konieczna zrezygnowała z funkcji moderatorki diecezjalnej. Jej następczynią została Maria Górska z Gdańska. Elżbieta Konieczna prowadziła nadal Apostolat Maryjny w parafii. Warunki zdrowotne spowodowały jednak ostatecznie rezygnację z posługi dla maryjnej wspólnoty w parafii. Wówczas przewodniczącą parafialną została była zastępczyni Stanisława Nurkowska, a jej zastępczyniami zostały Urszula Grabowska i Serafina Szymańska.
Duchowymi opiekunami Apostolatu Maryjnego w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie byli jej duszpasterze: ks. Paweł Pierzchała ks. Krzysztof Sagan, ks. Zbigniew Zachara, ks. Tomasz Frymark, ks. Tadeusz Losiak i ks. Mirosław Gawron. Na początku 2018 r. do Apostolatu Maryjnego należy 36 członków.
Spotkania grupy duszpasterskiej odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 18.00 w salce na plebanii.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017