XXVIII Niedziela Zwykła

1. Świętujemy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Każda Msza święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z tej tajemnicy płyną Boże dary, które pobudzają nas do gorliwości w pełnieniu dobrych uczynków. Przeszkodą na tej drodze mogą być wartości materialne. Pan Jezus poucza nas dzisiaj, że kto wyrzeka się dóbr tego świata ze względu na Niego, otrzymuje stokroć więcej na ziemi i życie wieczne w przyszłości.
Dzisiaj wspominamy także Świętego Jana Pawła II, obchodząc XXI Dzień Papieski. Wspierajmy modlitwą i ofiarą Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin, a dla siebie prośmy o mądrość w dokonywaniu właściwych wyborów. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek.
2. Gościmy dzisiaj oblata o. Ryszarda Kuczera z Gdańska. Dziękujemy za wsparcie w celebracji liturgii w Dzień Papieski.
3. Przeżywamy 75. rocznicę poświęcenia  8 grudnia 1946 r. przez dziekana sopockiego ks. dr. Władysława Łęgę naszej świątyni. W środę, 8 grudnia 2021 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana ks. Łędze. Przygotowując się na tę uroczystość ofiarujmy duchowe dary wdzięczności, które zostaną wpisane do Jubileuszowej Księgi Wdzięczności.

XXVII Niedziela Zwykła

1. Świętujemy XXVII Niedzielę Zwykłą. Rozpoczął się październik. Modlitwa różańcowa prowadzi nas przez Maryję do Jej Syna. Tajemnice różańca – radosne, światła, bolesne i chwalebne – ukazują nam całe życie Pana Jezusa. W Eucharystii zaś możemy Go spotkać – żywego i prawdziwego!
2. Gościmy dzisiaj oblata o. Antoniego Ludwiczaka z Gdańska, który daje świadectwo miłości do Maryi, a po Mszy rozprowadza kalendarze na 2022 rok.
3. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 11.15 zostanie poświęcona tablica dziękczynna za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, Błogosławionego Stefana kard. Wyszyńskiego.
4. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.30 i zmianę tajemnic różańcowych. O godzinie 15.30 będzie różaniec publiczny na Placu Przyjaciół Sopotu (w okolicy SPATiF) w intencji odnowy moralnej w naszej Ojczyźnie. Przed różańcem o godzinie 15.00 odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy adoracji w parafii pw. św. Andrzeja Boboli.
5. Zapisy dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w niedzielę zakrystii do 17 października. Katechezy dla dzieci będą we wtorki o godzinie 17.00. Pierwsze spotkanie 19 października br. o godzinie 17.00 w salce na plebanii.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w środę o godzinie 19.00 w salce na plebanii.
7. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 7 października 2021 r. po Mszy świętej wieczornej w salce na plebanii.

XXV Niedziela Zwykła

1. Świętujemy dzisiaj XXV Niedzielę Zwykłą. Eucharystia uczy nas doskonałej służby. Tu Jezus jawi się jako cierpiący Sługa Jahwe, który oddał swe życie, by odkupić nasze winy. Stał się ostatnim ze wszystkich, choć przecież od zawsze jest Pierwszym i Najwyższym. Niech udział w tej Mszy świętej będzie dla nas lekcją pokory i uniżenia wobec Boga i braci w wierze.
2. W trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodzi 55. Dzień Środków Społecznego Przekazu. Prośmy o błogosławieństwo dla ludzi mediów, aby nigdy nie brakowało im pokory wobec odpowiedzialnego zadania ewangelizacji i głoszenia prawdy.
3. Przed kościołem zbiórka do puszek na KUL, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i uczelnie katolickie.
4. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej we wtorek, 21 września br. na Mszy świętej o godzinie 18.00 w kościele.
5. Spotkanie Chóru Lektorów również we wtorek, po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

XXVI Niedziela Zwykła

1. Świętujemy dzisiaj XXVI Niedzielę Zwykłą. Dzisiaj 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji i tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy. Eucharystia uczy nas pokornej służby i umacnia w walce ze złem. Niech udział w tej Mszy świętej będzie dla nas lekcją pokory i uniżenia wobec Boga i braci w wierze.
2. Parafialny Zespół Caritas prowadzi składkę do puszek na rzecz osób potrzebujących w parafii. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
3. Zapisy dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej u ks. Piotra w niedzielę zakrystii do 17 października. Katechezy dla dzieci będą w poniedziałki o godzinie 17.00. Pierwsze spotkanie 18 października br. o godzinie 17.00 w salce na plebanii.
4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w środę o godzinie 19.00 w salce na plebanii.

XXIV Niedziela Zwykła

1. Świętujemy dzisiaj XXIV Niedzielę Zwykłą. Beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, to dar dla Kościoła w Polsce i zaproszenie do podążania drogą świętości dla każdej i każdego z nas. Dziękujemy Panu Bogu za naszych nowych Błogosławionych i prośmy Go, byśmy chcieli ich naśladować w życiu osobistym i wspólnotowym.
2 Dzisiaj Archidiecezjalny Odpust ku czci Narodzenia NMP w Trąbkach Wielkich i odpust Podwyższenia Krzyża świętego w sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie.
3. Dzisiaj także rozpoczyna się Tydzień wychowania. W tygodniu przypadają również kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
4. W tygodniu w naszej parafii rozpoczął posługę wikariusza ks. Piotr Wróbel. Serdecznie witamy ks. Piotra i życzymy wszelkich łask od Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi, Matki Kapłanów.
5. Zapisy dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej u ks. Piotra; zgłoszenia przygotowujących się do bierzmowania u ks. Proboszcza.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017