II Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy na wszystkich Mszach świętych Triduum przed uroczystością 75-lecia poświęcenia naszej świątyni, która odbędzie się w środę, 8 grudnia 2021 r. o godzinie 18.00. Zapraszamy wszystkich Parafian do duchowego przeżywania daru wdzięczności za Kościół, który jest miejscem naszego uświęcenia i zbawienia. W poniedziałek i wtorek o godzinie 18.00 Msza święta z kazaniem redemptorysty, o. Wiesława Bajora z Gdyni. Po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Światło Chrystusa.
2. W środę, 8 grudnia br. uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na „Godzinę Łaski” od godziny 12.00 do 13.00 i adorację Najświętszego Sakramentu. „Nie przegap tych 60 minut” – prosi Matka Boża.
3. W środę, 8 grudnia br. zapraszamy całą Wspólnotę Parafialną na godzinę 18.00 na Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE. Ks. bp. Wiesława Szlachetki. Podczas Mszy świętej odmówiony zostanie Akt zawierzenia parafii Matce Bożej, a po Mszy świętej poświęcona zostanie tablica pamiątkowa dedykowana ks. dziekanowi Władysławowi Łędze, który 8 grudnia 1946 r. poświęcił nasz kościół. Program uroczystości jubileuszowej znajduje się w gablocie z ogłoszeniami, na stronie internetowej i przy wyjściu z kościoła.
4. Zapraszamy na Msze święte roratne codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00.
5. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz świąteczny, na którym można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zapraszamy także dzieci do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową. Wszystkie wykonane prace będą zawieszone na choinkach przy szopce bożonarodzeniowej.

I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny w naszym życiu Adwent oraz nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywali pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kończy on trzyletni cykl rozważań na temat Eucharystii. Ten wyjątkowy czas stanowi zaproszenie do podjęcia wysiłku nawracania serca i prostowania ścieżek życia przez udział w roratach, przez dobre postanowienia oraz uruchomienie wyobraźni miłosierdzia wobec potrzebujących. Niech wszelkie wysiłki oraz adwentowe czuwanie zostaną umocnione pokojem, który szczególnie płynie z przeżytej z wiarą Mszy świętej.
2. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas rozprowadza czekoladowe kalendarze adwentowe oraz zaprasza do włączenia się w akcję Tytka Miłosierdzia, czyli świąteczna paczka. Przy wyjściu z kościoła można wziąć torbę, którą należy wypełnić produktami spożywczymi i odnieść do kościoła do 12 grudnia br.
3. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Do końca listopada możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).
4. W piątek, 26 listopada br. o godzinie 18.00 celebrowana była przez księży z Dekanatu Sopot Msza święta w intencji zmarłych kapłanów. Po Mszy świętej przy naszej świątyni kapłani i wierni modlili się za kapłanów, którzy tu spoczywają i złożono ziemię z grobu śp. o. Jerzego Machonia w sanktuarium Maria Taferl w Austrii. Dziękujemy kapłanom z Dekanatu Sopot i ojcom oblatom z Gdańska oraz wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.
Publikujemy homilię o. dr. Wojciecha Popielewskiego, oblata z Gdańska https://www.youtube.com/watch?v=8rT7IcjAE_Y
Sopot: Pamięć o oblacie, który organizował parafię Najświętszego Serca w Sopocie – oblaci.pl
5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 2 grudnia po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

XXXIII Niedziela Zwykła

1. Dziś XXXIII Niedziela Zwykła. W przedostatnią niedzielę roku liturgicznego przywołujemy fragmenty Pisma świętego opisujące okoliczności powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Stają się one jednocześnie wezwaniem do refleksji nad naszym życiem. Obchodzone w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym służą pomocą w zrobieniu rachunku sumienia z tego, w jaki sposób przeżywamy każdy dzień naszego życia.
2. Przed kościołem Caritas Parafialna prowadzi zbiórkę do puszek na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku. Za zebrane środki zostaną zakupione ręczniki, prześcieradła i środki higieniczne.
3. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.
4. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).

Jezusa Chrystusa Króla Wszewchświata

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego i uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. „Królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potężnieć będzie jako panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” - te słowa wypowiedziane przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda nie straciły ze swojej aktualności. Przypominamy je w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest ona świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Zadajmy dziś sobie pytania, co robię, aby budować i rozszerzać Chrystusowe królestwo na tym świecie? Czy rzeczywiście pragnę, by Chrystus był Panem i Królem mojego serca i życia?
2. Przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.
3. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).
4. W piątek, 26 listopada br. o godzinie 18.00 celebrowana będzie przez księży z Dekanatu Sopot Msza święta w intencji zmarłych kapłanów. Kazanie wygłosi o. dr Wojciech Popielewski, przełożony oblatów w Gdańsku. Po Mszy świętej upamiętnienie śp. o. Jerzego Machonia, pierwszego organizatora naszej parafii i złożenie w grobie ziemi z jego miejsca spoczynku w sanktuarium Maria Taferl w Austrii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

XXXII Niedziela Zwykła

1. Dziś XXXII Niedziela Zwykła. W Ewangelii Jezus Chrystus z wielkim uznaniem wyraża się o biednej wdowie, która do skarbony świątynnej wrzuciła dwa pieniążki, bo tylko tyle miała. Inni wrzucali spore sumy, to, co im zbywało, lecz wdowa – według oceny Zbawiciela – dała najwięcej, bo wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
2. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic o godzinie 17.30. Zachęcamy wiernych do modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych (Ojcze nasz i Wierzę w Boga).
3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę, 10 listopada w salce na plebanii.
4. W tygodniu zostało przygotowane miejsce dla prochów z grobu śp. o. Jerzego Machonia w sanktuarium Maria Taferl w Austrii, pierwszego organizatora naszej parafii. Pod koniec listopada kapłani z dekanatu Sopot odprawią Mszę świętą w jego intencji i zmarłych księży, którzy spoczywają na cmentarzu katolickim i przy naszej świątyni.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017