I. Niedziela Adwentu

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To drugi rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”.
2. Zapraszamy na Msze święte roratne na godzinę 18.00. Adwent przygotowuje nas do uroczystości Bożego Narodzenia w naszych sercach. Wypełnijmy ten czas modlitwą i uczynkami miłości chrześcijańskiej.
3. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za ofiary na rzecz potrzebujących w parafii. Zebrano 1210 zł. Za tydzień zapraszamy na kiermasz świąteczny, na którym rozprowadzać będziemy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
4. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią i zakupiono część mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXXIV Niedziela Zwykła

1. Kościół kończy dziś rok liturgiczny, a to znaczy, że wspólnie przeszliśmy znów cały cykl wiary i modlitwy, by przypomnieć sobie, że całe nasze życie poddane jest Chrystusowi. Pan Jezus jest prawdziwym królem, dlatego stajemy przed Nim tacy, jacy jesteśmy, by oddawać Mu chwałę i prosić o miłosierdzie.
2. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny za odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
3. Zespół Caritas prowadzi zbiórkę do puszek na rzecz potrzebujących w parafii oraz rozprowadza kalendarze adwentowe na pomoc Caritas archidiecezjalnej.
4. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią i zakupiono część mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXXII Niedziela Zwykła

1. Żyjemy w świecie, w którym bada się poziom ludzkiej inteligencji, mierzy się ją różnymi wskaźnikami, ale jest taka mądrość, której nie da się łatwo zdobyć, a która jest łaską. Prośmy dzisiaj, byśmy nie przegapili przyjścia Chrystusa. Dzisiaj w modlitwie wyrażamy naszą łączność z tymi, którzy cierpią z powodu wyznawanej wiary. Prośmy, aby ustały prześladowania chrześcijan i ludzie mogli spokojnie modlić się i żyć prawdą Ewangelii.
2. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników liturgii [1 osoba na 15 m²]. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad. Obecność na Mszy świętej jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Zwracamy się do wszystkich wiernych o zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu, oraz zasłanianie ust i nosa. Do Komunii świętej prosimy najpierw tych, którzy przyjmują Hostię na rękę.
3. Ksiądz Biskup Jacek Jezierski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej do 15 listopada br. osobom chorym i starszym, ich opiekunom, oraz pracownikom służby zdrowia.
4. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią. Przygotowujemy się do zakupu stosownych mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXXIII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj w Kościele Światowy Dzień Ubogich. Chrystus zaprasza swoich uczniów, aby naśladowali Go na drodze wypełniania przykazania miłości bliźniego, a w tym najbardziej ubogiego. Papież Franciszek napisał do Kościoła orędzie pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego”.
2. Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę skarpet dla osób bezdomnych. Zgromadzono 77 par. Za tydzień prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz potrzebujących w parafii.
3. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią i zakupiono część mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.
4. Nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników liturgii [1 osoba na 15 m²]. Zwracamy się do wszystkich wiernych o zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu, oraz zasłanianie ust i nosa. Do Komunii świętej prosimy najpierw tych, którzy przyjmują Hostię na rękę.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Świętujemy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina nam ona o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli wieczną chwałę, chciejmy podążać drogą świętości. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 12.30 różaniec za zmarłych, zamiast procesji na cmentarzu.
2. W poniedziałek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00.
3. Decyzją papieża Franciszka przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Biskupi polscy zachęcają wiernych, aby w czasie epidemii i zamkniętych cmentarzy modlić się za zmarłych w domach.
4. Modlitwa za zmarłych w kościele codziennie o godzinie 17.30. Karty na wypominki wyłożone są przy wyjściu ze świątyni. Wypisane karty prosimy składać do skarbon pod chórem. Ofiary w tym roku przeznaczamy na prowadzony remont sali pod plebanią.
5. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017