I Niedziela Wielkiego Postu

1. Gościmy dzisiaj alumna Karola Heldta, studenta piątego roku teologii Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie, aby wspólnie modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie. Seminarium Duchowne zbiera dziś ofiary na tacę na potrzeby uczelni i rozprowadza czasopisma kleryckie - Novellae Olivarum i Gdańską Busolę Wiary - poświęcone Eucharystii.
2. Przed świątynią zbiórka do puszek na cele parafialne. W przyszłą niedzielę zbiórka na cele misyjne.
3. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za ofiary złożone do puszek na pomoc osobom potrzebującym. Udało się zebrać 1520 zł. Za ofiary serdecznie dziękujemy. Zachęcamy także do wzięcia rodzinnej skarbonki na jałmużnę wielkopostną dla osób ubogich w parafii, które wyłożone są na stoliku obok gazet. Skarbonki będą zbierane w Wielką Sobotę. 

VI Niedziela Zwykła

1. Trąd uważany był w starożytnym Izraelu za jedną z najcięższych chorób. Dlatego uzdrowienie trędowatego przyrównywane było do wskrzeszenia zmarłego. Dziś właśnie przyjrzeliśmy się historii uzdrowienia trędowatego. Nas także Boża łaska oczyszcza z grzechów, sprawia, że żyjemy i wyrywamy się z więzów śmierci.
2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech ten czas nie będzie jedynie wzywaniem do abstynencji, ale przede wszystkim do ukazania jej jako drogi do wolności.
3. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

IV Niedziela Zwykła

1. Przychodzącego do nas Pana Boga rozpoznajemy po znakach, w jakich przejawia swoją wielką moc. Uczestnicząc w niedzielnej Mszy świętej, miejmy świadomość, że Pan troszczy się o nasze życie i chce się z nami złączyć w Komunii świętej. Ten wielki dar wychowuje nas do miłości do bliskich. Skoro Pan Bóg tak bardzo umiłował każdego człowieka, że czeka na niego w swoich sakramentach, to i my w każdym człowieku powinniśmy dostrzegać jego wielką godność. Otwórzmy serca na Boże dary i dzielmy się nimi z bliskimi.
2. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz osób ubogich w parafii. Za ofiary dziękujemy.
3. Przeżywamy rok jubileuszu 75-lecia poświęcenia naszej świątyni (8.12.1946 r.). Po wyrażeniu opinii Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i Prowincjała Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu zbudowany zostanie przy grobach kapłanów, grób o. Jerzego Machonia, pierwszego administratora naszej parafii, który po zakończeniu okupacji Polski przez III Rzeszę Niemiecką, rozpoczął przygotowywanie naszego kościoła do celów kultowych. W 1946 r. prowincjał Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu o. Bolesław Wilkowski uzgodnił z Administratorem Apostolskim ks. dr. Andrzejem Wronką w Oliwie, że Misjonarze Oblaci osiedlą się w Sopocie i obejmą tam tworzącą się parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pracę duszpasterską w parafii pw. Gwiazda Morza. Przybyli do Sopotu o. Jerzy Machoń, który objął parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o. Mieczysław Cieślik, który był wikariuszem w parafii Gwiazda Morza.  Po kilku miesiącach Kuria Gdańska zmieniła decyzję i o. Jerzy Machoń powrócił do Poznania, ale w jego miejsce przybył o. Alfons Ptak, który został wikariuszem przy katedrze w Oliwie. O. Alfons Ptak pracował przy katedrze do lipca 1950 r., zaś przy parafii Gwiazda Morza w Sopocie Oblaci zmieniali się. Po o. Alfonsie Cieśliku w 1947 r. przybył o. Antoni Pestka (1947-1949) oraz o. Jan Opiela (1949-1950). Ojcowie Oblaci posługujący w Oliwie i Sopocie wykazali ogromne poświęcenie i zaangażowanie. Ostatecznie objęli nową placówkę św. Józefa w Gdańsku. O. Jerzy Machoń zmarł 18.01.1994 r. i spoczywa przy sanktuarium Maria Taferl w Austrii. 

V Niedziela Zwykła

1. Jesteśmy tutaj, by doznać uzdrowienia, dzięki spotkaniu z naszym Zbawicielem. On ujmuje nas za rękę, byśmy mogli z miłością służyć innym. On chce wyjść na spotkanie wielu ludzi, by wyrzucać złe duchy i przybliżać ich do Bożej miłości. On wreszcie zaprasza nas do modlitwy i spotkania z Bogiem Ojcem, byśmy mogli doświadczać Jego miłosierdzia.
2. Dzisiaj o godzinie 17.30 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
3. Papież Franciszek zatwierdził stosowaną w wielu kościołach praktykę udziału kobiet w posłudze lektora. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Nowa wspólnota lektorów ubogaci rok jubileuszu 75-lecia naszej parafii. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

III Niedziela Zwykła

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka po to, abyśmy zbliżyli się do niewyczerpanego bogactwa, którym Pan Bóg dzieli się ze swoim ludem w słowie Bożym. To słowo tylko z pozoru może wydawać się martwą literą. Naprawdę jest wyjściem Pana naprzeciw konkretnej sytuacji każdego wierzącego. U schyłku Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prośmy dobrego Boga, aby uważna lektura Pisma Świętego stała się drogą do prawdziwej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.
2. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Za ofiary dziękujemy.
3. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na tacę i konto parafii (84 1240 3510 1111 0010 0842 8371). W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte. Obecnie kontynuujemy remont salek pod plebanią, a w tym kotłowni.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017