II Niedziela Zwykła

1. Dziś świętujemy II Niedzielę Zwykłą. Zadajemy sobie pytanie: Gdzie szukać Jezusa? Gdzie Go odnaleźć? Eucharystia jest cudownym, najpiękniejszym spotkaniem z Panem naszego życia. Skorzystajmy więc z możliwości podejścia do Niego tak blisko, że bliżej się nie da. On do nas mówi, On daje siebie samego jako pokarm, zapewniający radość, pokój i wieczne szczęście. W Dniu Judaizmu modlitwą otoczmy naszych starszych braci w wierze, prosząc, aby w Chrystusie dostrzegli Mesjasza, na którego czekają.
2. W dniach 18-25 stycznia 2021 r. trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: "Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc obfity" (J 15,5-9).
3. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na tacę i konto parafii (84 1240 3510 1111 0010 0842 8371). W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte. Obecnie kontynuujemy remont salek pod plebanią, a w tym kotłowni. W tygodniu naprawiono zawieszenie serca największego dzwonu w wieży świątyni, które po 65. latach uległo awarii. Przypominamy, że w wieży znajdują się trzy dzwony: Christus Rex (Chrystus Król), Ave Maria (Zdrowiaś Maryjo) i Św. Józef z lat 50. XX w.

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dziś świętujemy ważne wydarzenie, jakim był chrzest Pański. Było to objawienie Bożej mocy w Chrystusie. Pan Jezus przybywa nad Jordan wraz z tłumem grzesznych ludzi i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Pan Bóg objawia swoją miłość właśnie tam, gdzie jej najbardziej potrzeba, czyli w naszych duszach naznaczonych skutkami grzechu. Prawda tego wielkiego zbliżenia się wszechmocy Bożej do naszej nędzy jest potwierdzona zstąpieniem Ducha Świętego oraz słowami Boga Ojca o umiłowaniu Syna. Dziękując Bogu za sakrament chrztu pamiętajmy o dacie jego przyjęcia i wynikających z niego zobowiązaniach.
2. W poniedziałek, 11 stycznia br. rozpoczyna się w liturgii Okres Zwykły i trwa w swej pierwszej części do wtorku przed Środą Popielcową (16 lutego). Jednak zgodnie z polską tradycją dekorację bożonarodzeniową pozostawia się w kościele do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Można też w tym okresie śpiewać kolędy.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. Gromadzimy się na świętej uczcie, aby obecnością przenikniętą wiarą potwierdzić i wyznać, że całym naszym życiem przyjmujemy życie, które objawiło się i narodziło wśród nas w Jezusie – Słowie Boga, które Ciałem się stało. Niech to życie, ukryte pod postaciami chleba i wina, rozpali w nas pragnienie coraz głębszego poznania Jego samego, Jego woli i nadziei naszego powołania.
2. W tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej w rodzinach naszej parafii. Błogosławieństwo rodzin rozpoczniemy w poniedziałek, 4 stycznia 2021 r. Po Mszach świętych modlić się będziemy o błogosławieństwo dla rodzin w Nowym Roku 2021 według planu kolędy, który podany będzie w gablocie z ogłoszeniami i na stronie internetowej parafii. Od 4 stycznia 2021 r. Msze święte w dni powszednie o godzinie 7.00, 7.30 i 18.00. Intencje przyjęte na godzinę 9.00 odprawiane będą o godzinie 18.00.
3. W Kalendarzu Liturgicznym: w środę, 6 stycznia 2021 r. uroczystość Objawienia Pańskiego i Dzień Modlitw w intencji Misji. Msze święte jak w niedzielę. Taca przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

1. Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Przed naszymi oczyma stają Mędrcy ze Wschodu, którzy dzięki swej mądrości potrafili dostrzec działanie Pana Boga w świecie. Magowie, o których wspomina tradycja, to Kacper, Melchior i Baltazar. Okazali swoją wielkość, ofiarując dary leżącemu w żłobie ubogiemu Dziecięciu. W Jezusie rozpoznali Boga. Pamiętajmy dziś, w Dniu Pomocy Misjom, o modlitwie za zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła, a w tym o misjonarzom pochodzących z Archidiecezji Gdańskiej. Taca przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny.
2. Dzisiaj błogosławimy kredę. Pobłogosławioną kredą znaczy się drzwi domów i mieszkań. Formuła tradycyjna K+M+B 2021 od inicjałów Mędrców albo formuła C+M+B 2021 w nawiązaniu do Christus mansionem bene-dicat – Chrystus błogosławi mieszkanie (DPL nr 118). Użyte znaki „+” to znaki Krzyża Jezusa Chrystusa.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2021. Z tej okazji składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia; szczególnego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Bożej Rodzicielki w każdym dniu. Dla naszej Wspólnoty Parafialnej będzie to rok Jubileuszu 75-lecia poświęcenia świątyni. Prośmy, aby Najświętsze Serce Pana Jezusa obdarowało naszą Parafię obfitością swojej uświęcającej łaski.
2. Dzisiaj przeżywamy także 54. Światowy Dzień Pokoju. Dzień ten obchodzony jest w Nowy Rok Pański, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi od 1967 roku. Zachęcamy wszystkich wiernych do szczególnej modlitwy w intencji pokoju na świecie.
3. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny po spełnieniu zwykłych warunków, przez pobożne śpiewanie bądź recytację hymnu: O Stworzycielu Duchu przyjdź... dla uproszenia mocy Bożej na cały rok.
4. W tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej w rodzinach naszej parafii. Błogosławieństwo rodzin rozpoczniemy w poniedziałek, 4 stycznia 2021 r. Po Mszach świętych modlić się będziemy o błogosławieństwo dla rodzin w Nowym Roku 2021według planu kolędy, który podany będzie w gablocie z ogłoszeniami i na stronie internetowej parafii. Od 4 stycznia 2021 r. Msze święte w dni powszednie o godzinie 7.00, 7.30 i 18.00. Intencje przyjęte na godzinę 9.00 odprawiane będą o godzinie 18.00.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017