IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare

1. Dzisiaj czwarta Niedziela Wielkiego Postu zwana Laetare, czyli niedziela radości. Z radością więc w sercu rozpoczynamy nasze spotkanie z Bogiem na Eucharystii. Chcemy doświadczyć tego, jak dobry jest Pan i szukać u Niego pomocy, mając nadzieję, że nas wysłucha. Otwórzmy nasze serca i przyjmijmy dar Bożej obecności, dziękując za możliwość umocnienia naszej wiary w tym wielkopostnym czasie nawrócenia.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki głosi o. Jan Jarosz z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30.
3. Zapraszamy wiernych na Mszę świętą dziękczynną za posługę biskupa Zbigniewa Zielińskiego w naszej archidiecezji do archikatedry oliwskiej dzisiaj o godzinie 18.00.
4. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Prosimy osoby chętne do przynoszenia produktów żywnościowych, z których przygotowane zostaną paczki dla potrzebujących w parafii oraz uchodźców z Ukrainy.

III Niedziala Wielkiego Postu

1. „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy” - tak psalmista opisuje Boga. I te Boskie przymioty uwypukli dzisiejsza liturgia słowa. Bóg objawia swoje imię, objawia swoją dobroć, cierpliwość i łaskawość, ale jednocześnie wzywa do nawrócenia i przemiany życia. Niech medytacja nad słowem Bożym i umocnienie Chlebem eucharystycznym dodają siły i wytrwałości do podejmowania tego zaproszenia i do sumiennego wypełniania codziennych obowiązków.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (naukę głosi o. Wojciech Popielewski z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu, 3 kwietnia br. (nauki wygłosi ks. prof. Zdzisław Kropidłowski).
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na szafy w naszej zakrystii. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Wielki Post oznacza wejście na duchową pustynię, po której będzie nas prowadził Jezus, nasz Nowy Mojżesz. Jak Izraelici pod wodzą Mojżesza zmierzali ku Ziemi Obiecanej, tak my w Nowym Mojżeszu dojdziemy tam, skąd On pochodzi. Tylko posileni Jego Ciałem i napojem Jego Duchem możemy oprzeć się pokusom złego ducha i bezpiecznie dotrzeć do nieba.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki wygłosi o. Jan Jarosz z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu, 3 kwietnia br. (nauki wygłosi ks. prof. Zdzisław Kropidłowski).
3. Zapraszamy na Eucharystię pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy w intencji pokoju na Ukrainie w niedzielę, 6 marca br. o godzinie 12.00 w bazylice Mariackiej w Gdańsku.
4. W niedzielę i Środę Popielcową odbywała się zbiórka do puszek na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zebrano i przekazano na konto Caritas 4129 zł. Ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas przesyła podziękowanie dla kapłanów, wspólnot parafialnych oraz wiernych za zaangażowanie i włączenie się do pomocy organizowanej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W poniższym odnośniku przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek i dotychczasowej działalności w sprawie pomocy dla uchodźców w naszej archidiecezji (proszę o udostępnienie na parafialnych stronach www): https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/79881/pierwszy-tydzien-pomocy-ukrainie-podsumowanie. Publikujemy informator przygotowany przez Caritas AG z numerami telefonów, kontaktami, adresami i tym wszystkim, czego potrzeba w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy będą przybywać do parafii archidiecezji gdańskiej: https://www.diecezja.gda.pl/content/jak-pomagac-uchodzcom-informator.pdf
5. W tygodniu zakończyła się instalacja odlanej z brązu kopuły na chrzcielnicy. Koszt całej inwestycji wyniósł 22400 zł.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę, 9 marca br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

II Niedziela Wielkiego Postu

1. W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku rozważamy temat: Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego. Każda Msza święta kończy się posłaniem misyjnym. Posileni słowem i Ciałem Pana idziemy do naszych wspólnot, aby być uczniami-misjonarzami. Głosimy Ewangelię słowem i potwierdzamy ją dziełami braterskiej miłości.
2. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu są przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes" przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W II niedzielę Wielkiego Postu możemy swą jałmużną wesprzeć 1800 polskich misjonarek i misjonarzy w prowadzeniu dzieł ewangelizacyjnych, medycznych i edukacyjnych. Modlimy się za nich i ofiarowujemy nasze posty i wyrzeczenia w ich intencji. Zbiórka do puszek na szafy w naszej zakrystii będzie w przyszłą niedzielę.
3. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki głosi o. Jan Jarosz z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu, 3 kwietnia br. (nauki wygłosi ks. prof. Zdzisław Kropidłowski).
4. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę, 16 marca br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

VIII Niedziela Zwykła

1. „Uczeń nie przewyższa nauczyciela” usłyszymy w dzisiejszej ewangelii. Choć w ciągu życia poznajemy wiele osób, które nas czegoś uczą, cała ludzka wiedza jest niczym w porównaniu do mądrości Bożej. Gromadząc się na Eucharystii uznajemy Jezusa za naszego Mistrza i prawdziwego Nauczyciela. Prośmy zatem o otwartość serca na Jego Słowo oraz siłę do wiernego realizowania Bożej nauki w swoim życiu.
Rokrocznie w przededniu Wielkiego Postu Kościół w Polsce zaprasza nas do modlitwy w intencji trzeźwości naszego narodu. To także zaproszenie do podejmowania mniejszych albo większych ofiar, aby rzeczywiście wobec świata stać się źródłem Bożego światła oraz budowniczym Jego królestwa.
Rozpoczynamy dziś 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem: Posłani, trzeźwi, wolni. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę za osoby uzależnione oraz podejmowania postanowień abstynenckich.
2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę, 2 marca br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.
3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 3 marca br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017