VI Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj w VI Niedzielę Wielkanocną dziękujemy Bogu za święte świadectwo życia Polaka - św. Jana Pawła II. Jutro przypada 100. rocznica urodzin Świętego Papieża. Pan Bóg posyła nam wspaniałych nauczycieli i życiowych przewodników. Do takich należy św. Jan Paweł II. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański. Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17.30. Transmisja nabożeństwa przez internet: https://link.do/nspjs
3. W tygodniu kontynuowano prace remontowe przy świątyni i wokół krzyża misyjnego. Figura Jezusa Chrystusa przeniesiona została w pobliżu grobów kapłanów. Dziękujemy Wszystkim Osobom, które dbają o ład przy naszej świątyni.
4. Składamy też serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

V Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj Pan Jezus przypomina nam, że jest drogą i prawdą i życiem. Jeśli mamy iść jakąś drogą, to musimy szukać jej w Chrystusie, jeśli chcemy żyć, to też w Nim, a nasze życie będzie prawdziwe tylko dzięki Niemu. W każdej Eucharystii krzyżują się doczesne drogi wielu wierzących, byśmy zobaczyli, że jesteśmy na tej jednej i właściwej drodze – prawdziwego życia z Chrystusem. Dbajmy, aby nowy tydzień umocnił nas na drodze kroczenia za Chrystusem.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17.30. Transmisja nabożeństwa przez internet: https://link.do/nspjs
3. W tygodniu kontynuowano prace remontowe przy świątyni i miejscu usytuowania figury Jezusa Chrystusa, która będzie przeniesiona w pobliżu grobów kapłanów i iluminowana.
4. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

III Niedziala Wielkanocna. Niedziela Biblijna

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną i rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Za czytanie Pisma świętego z szacunkiem należnym Słowu Bożemu przez przynajmniej pół godziny można uzyskać odpust zupełny.
2. Dzisiaj przypada 12. rocznica ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
3. W środę, 29 kwietnia br. w liturgii przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. W tym dniu przypada 2. rocznica śmierci ks. kanonika Tadeusza Losiaka. Msza święta w jego intencji o godzinie 7.30.
4. Od piątku zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30. Transmisja nabożeństwa przez internet: https://link.do/nspjs

IV Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania. Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, w intencji księży, którzy wywodzą się z naszej parafii, a także o kleryku Krzysztofie, który przygotowuje się do kapłaństwa.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17.30. Transmisja nabożeństwa przez internet: https://link.do/nspjs
3. W tygodniu prowadzone były prace remontowe, m.in. pomalowano płot przy plebanii, uporządkowano teren od zachodniej strony kościoła i posadzono kwiaty przy świątyni. Dziękujemy za wykonane prace. W przyszłości rozpoczniemy remont terenu od północnej strony kościoła.
4. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Oficjalne obchody tego święta rozpoczęły się w 2000 r. z ustanowienia papieża Jana Pawła II, którego można określić Papieżem Miłosierdzia. Temat Bożego Miłosierdzia jak i związana z nim pobożność są widoczne już w czasie jego posługi jako Arcybiskupa Krakowskiego. Orędzie Miłosierdzia Bożego otrzymała zakonnica - św. Faustyna Kowalska. Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki o godzinę 15.00. Transmisja nabożeństwa przez internet: https://link.do/nspjs
2. Dzisiaj święto patronalne Caritas. Dziękujemy wszystkim osobom z Parafialnego Zespołu Caritas za wielkie świadectwo miłości miłosiernej, organizowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji duchowej i materialnej w Parafii. Wszystkim Parafianom dziękujemy za wspieranie dzieł Caritas.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017