Niedziela Palmowa

1. Niedzielą Palmową upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Każdego dnia, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, wchodzić będziemy w największe misteria naszej świętej wiary chrześcijańskiej. Zachęcamy Parafian do duchowego łączenia się ze Wspólnotą Kościoła i przeżywania w domu we wspólnocie rodzinnej.
2. Obchody Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) będą celebrowane o godzinie 18.00 bez udziału wiernych, ale transmitowane będą przez internet: https://link.do/nspjs

3. W Wielką Sobotę odbywało się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd odbywa się w domach w środowisku rodzinnym. Tekst obrzędu poświęcenia pokarmów wywieszono w gablocie i na stronie internetowej Parafii.
4. W Wielkim Tygodniu (do Wielkiej Środy) Msze święte o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. W tych dniach w godzinach od 12.00 do 15.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i możliwość spowiedzi świętej (z zachowaniem przepisów liturgicznych i wszystkich zarządzeń służb sanitarnych.
5. Przypominamy Wiernym, że jest możliwość przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, możliwość uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich (gdy nie można się wyspowiadać) poprzez akt żalu doskonałego.
6. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msze święte celebrowane będą o godzinie: 6.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30 i 18.00.
7. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do 11 kwietnia 2020 r. W świątyni nie może przebywać więcej niż 5 osób. Apelujemy również o pozostanie w domu i nie gromadzenie się poza świątynią w czasie sprawowania liturgii. Zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję. Na stronie internetowej Parafii i w gablocie są informacje na temat transmisji Mszy świętych w telewizji i internecie.
8. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom naszej Parafii za ofiary przekazywane lub przesyłane w tym trudnym okresie na konto parafii. konto parafii: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Wielkim Tygodniu będą celebrowane Msze święte za tych Darczyńców.
9. Jerycho Różańcowe parafii Sopotu prowadzi modlitwę różańcową w intencji: o łaskę nawrócenia dla świata i o ustanie pandemii koronawirusa. Program wywieszony jest w gablocie  z ogłoszeniami.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy w okresie Wielkiego Tygodnia błogosławieństwa Bożego i obfitych łask od Serca Jezusowego. Pamiętajmy o modlitwie o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…


 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017