Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata razem z całym Kościołem głosimy prawdę, że Jezus jest Panem i Królem i że do Niego należy wszystko na tym świecie. Królestwo Chrystusa nie podlega jednak ziemskim regułom i zasadom oraz ludzkiemu sposobowi myślenia. Chrystus chce, abyśmy nie tylko wyznawali Go jako Króla, ale żyli Jego słowem, aby nasze życie było przeniknięte miłością i poświęceniem. Zgromadzeni na Mszy Świętej w ten ostatni dzień roku liturgicznego polećmy w naszych modlitwach członków Akcji Katolickiej, którzy dziś przeżywają swoje patronalne święto.
2. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu zwykłych warunków i odmówią „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi”.

3. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę i przesyłane na konto parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święt
4. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspomnienie Ofiarowania NMP i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego oraz Dzień św. Tarsycjusza, męczennika rzymskiego i patrona Liturgicznej Służby Ołtarza; we wtorek św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej; w czwartek św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy męczenników; w piątek św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; w przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu i rozpoczęcie nowego roku liturgicznego.
5. W przyszłą niedzielę, 27 listopada przypada rocznica objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu. Objawiła jej Cudowny Medalik i poleciła go wybić. Medalik wkrótce został nazwany cudownym. Na Mszy świętej o godz. 11.15 dziękować będziemy za łaski otrzymane przez wstawiennictwo matki Bożej i można będzie przyjąć medalik.
6. Zmarli w ostatnim tygodniu: śp. Bożena Dudek, śp. Ewa Gąsek, śp. Piotr Szymański, śp. Regina Retzlaff i śp. Jan Wierzba. Dobry Jezu a nasz Panie…
7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask od Serca Jezusowego, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa Wszystkich Świętych.

=========================================

AKT POŚWIĘCENIA PARAFII, RODZIN CAŁEGO NARODU POLSKIEGO ORAZ
RODZINY LUDZKIEJ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie
należeć chcemy.
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako
Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna
Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie,
wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad
jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij
wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego.
Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny,
na nasze wspólnoty parafialne, a także na cały nasz
Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu Sercu każdą
wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary.
Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc
Chrztu świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania,
sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym
życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej
przez rodziców i przez wielu z młodego pokolenia. Spraw,
by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą
wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla
nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei.
Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkie
rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem
małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze
grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania
w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie
poświęcamy wszystkich małżonków złączonych
sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą
Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech
zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego przebitego
Serca, staną się także dla nich nową szansą na
przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.
Przebacz naszemu Narodowi grzechy zabójstwa
nienarodzonych i daj nam na nowo łaskę radosnego
przyjęcia każdego nowego życia.
Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkich
nauczycieli i wychowawców, aby nauczyli młode
pokolenie polskiego Narodu słuchać Twojej królewskiej
woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających
różnorakie urzędy społeczne, samorządowe państwowe,
w szczególności władze naszego Państwa, Parlament
i Rząd, aby - uznając Twoją królewską wolę – w każdym
swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom
marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili
co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły,
albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani
prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna
owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu
bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim
Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju
i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca,
jeden brzmiał głos:
W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017