IV Niedziela Wielkiego Postu

1. IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście: „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się radować.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
3. Dzisiaj przed świątynią Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Przy kiermaszu można także wziąć torbę na świąteczne zakupy dla potrzebujących. Torby prosimy składać do 28 marca br. przy bocznym ołtarzu.
4. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Eucharystia jest osobowym spotkaniem człowieka wierzącego z miłującym Bogiem. Dokonuje się we wspólnocie Ludu Bożego, najczęściej w świątyni. Słuchajmy i rozważajmy słowo Boże, zjednoczmy się z Jezusem w Komunii świętej, aby jak przygotować się do przeżycia paschy.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
3. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Gościmy dzisiaj alumna Karola Heldta, studenta piątego roku teologii Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie, aby wspólnie modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie. Seminarium Duchowne zbiera dziś ofiary na tacę na potrzeby uczelni i rozprowadza czasopisma kleryckie - Novellae Olivarum i Gdańską Busolę Wiary - poświęcone Eucharystii.
2. Przed świątynią zbiórka do puszek na cele parafialne. W przyszłą niedzielę zbiórka na cele misyjne.
3. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za ofiary złożone do puszek na pomoc osobom potrzebującym. Udało się zebrać 1520 zł. Za ofiary serdecznie dziękujemy. Zachęcamy także do wzięcia rodzinnej skarbonki na jałmużnę wielkopostną dla osób ubogich w parafii, które wyłożone są na stoliku obok gazet. Skarbonki będą zbierane w Wielką Sobotę. 

II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W czasie tej liturgii przez żarliwą modlitwę przypominamy sobie, że tworzymy jedną wspólnotę z misjonarzami i misjonarkami głoszącymi Dobrą Nowinę wszystkim ludom i narodom. Przed świątynią zbiórka do puszek na cele misyjne.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy świętej o 7.30 i o 17.30.
3. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

VI Niedziela Zwykła

1. Trąd uważany był w starożytnym Izraelu za jedną z najcięższych chorób. Dlatego uzdrowienie trędowatego przyrównywane było do wskrzeszenia zmarłego. Dziś właśnie przyjrzeliśmy się historii uzdrowienia trędowatego. Nas także Boża łaska oczyszcza z grzechów, sprawia, że żyjemy i wyrywamy się z więzów śmierci.
2. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech ten czas nie będzie jedynie wzywaniem do abstynencji, ale przede wszystkim do ukazania jej jako drogi do wolności.
3. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017