XXXIV Niedziela Zwykła

1. Kościół kończy dziś rok liturgiczny, a to znaczy, że wspólnie przeszliśmy znów cały cykl wiary i modlitwy, by przypomnieć sobie, że całe nasze życie poddane jest Chrystusowi. Pan Jezus jest prawdziwym królem, dlatego stajemy przed Nim tacy, jacy jesteśmy, by oddawać Mu chwałę i prosić o miłosierdzie.
2. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny za odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
3. Zespół Caritas prowadzi zbiórkę do puszek na rzecz potrzebujących w parafii oraz rozprowadza kalendarze adwentowe na pomoc Caritas archidiecezjalnej.
4. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią i zakupiono część mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXXIII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj w Kościele Światowy Dzień Ubogich. Chrystus zaprasza swoich uczniów, aby naśladowali Go na drodze wypełniania przykazania miłości bliźniego, a w tym najbardziej ubogiego. Papież Franciszek napisał do Kościoła orędzie pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego”.
2. Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę skarpet dla osób bezdomnych. Zgromadzono 77 par. Za tydzień prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz potrzebujących w parafii.
3. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią i zakupiono część mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.
4. Nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników liturgii [1 osoba na 15 m²]. Zwracamy się do wszystkich wiernych o zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu, oraz zasłanianie ust i nosa. Do Komunii świętej prosimy najpierw tych, którzy przyjmują Hostię na rękę.

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Świętujemy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina nam ona o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli wieczną chwałę, chciejmy podążać drogą świętości. Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 12.30 różaniec za zmarłych, zamiast procesji na cmentarzu.
2. W poniedziałek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00.
3. Decyzją papieża Franciszka przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Biskupi polscy zachęcają wiernych, aby w czasie epidemii i zamkniętych cmentarzy modlić się za zmarłych w domach.
4. Modlitwa za zmarłych w kościele codziennie o godzinie 17.30. Karty na wypominki wyłożone są przy wyjściu ze świątyni. Wypisane karty prosimy składać do skarbon pod chórem. Ofiary w tym roku przeznaczamy na prowadzony remont sali pod plebanią.
5. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXXII Niedziela Zwykła

1. Żyjemy w świecie, w którym bada się poziom ludzkiej inteligencji, mierzy się ją różnymi wskaźnikami, ale jest taka mądrość, której nie da się łatwo zdobyć, a która jest łaską. Prośmy dzisiaj, byśmy nie przegapili przyjścia Chrystusa. Dzisiaj w modlitwie wyrażamy naszą łączność z tymi, którzy cierpią z powodu wyznawanej wiary. Prośmy, aby ustały prześladowania chrześcijan i ludzie mogli spokojnie modlić się i żyć prawdą Ewangelii.
2. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników liturgii [1 osoba na 15 m²]. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad. Obecność na Mszy świętej jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Zwracamy się do wszystkich wiernych o zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu, oraz zasłanianie ust i nosa. Do Komunii świętej prosimy najpierw tych, którzy przyjmują Hostię na rękę.
3. Ksiądz Biskup Jacek Jezierski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej do 15 listopada br. osobom chorym i starszym, ich opiekunom, oraz pracownikom służby zdrowia.
4. Bardzo dziękujemy za ofiary przesyłane na konto parafii. Zakończył się remont salki pod plebanią. Przygotowujemy się do zakupu stosownych mebli. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

XXX Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj rocznica poświęcenia kościoła. Nie wiemy dokładnie kiedy poświęcono nasz parafialny kościół (w 1945 r.). Dzisiaj – symbolicznie – wspominamy to poświęcenie. Dobremu Bogu polećmy w serdecznej modlitwie wszystkich, dzięki którym istnieje nasz kościół. Niech przypomina nam, że wszyscy jesteśmy duchowym sanktuarium Pana Boga.
2. Dzisiaj Zespół Caritas prowadzi zbiórkę na rzecz osób potrzebujących w parafii. Do 8 listopada zbieramy do kosza przy bocznym ołtarzu skarpety (rozmiar 40-44) dla osób bezdomnych w noclegowniach archidiecezji.
3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
4. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dobroczyńcom za ofiary przesyłane na konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017