VI Niedziela Wielkanocna

1. Liturgia VI niedzieli Wielkanocy zaprasza nas do wdzięczności za dar Bożego słowa, za trwanie, pogłębianie życia modlitewnego i sakramentalnego i za Ducha Prawdy, który umacnia w nas owoce świętych sakramentów. Jako wspólnota Kościoła chcemy prosić podczas tej świętej Eucharystii, byśmy z łagodnością i bojaźnią byli gotowi do obrony wiary i naszej nadziei. Niech Duch Pocieszyciel dodaje nam sił w trudnych doświadczeniach cierpienia, byśmy wytrwali do końca dobrze czyniąc.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30.
3. W tygodniu zakończyły się prace adaptacyjne relikwiarium na relikwie św. Jana Pawła II. Po zakończeniu prac rozpocznie się duchowne przygotowanie parafii do kanonicznego wprowadzenia relikwii do świątyni, która odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca br., w uroczystość Najświętszej Trójcy na Mszy świętej o godzinie 11.15 pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Przyborka.

V Niedziela Wielkanocna

1. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla wierzących najważniejszy czas w ciągu roku. Celebracja Paschy rozciąga się na siedem tygodni okresu wielkanocnego, a każdej niedzieli z radością wspominamy największą tajemnicę naszej wiary: że Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. W jednej z pieśni liturgicznych śpiewamy, że Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, ale żywa wspólnota serc. Dlatego z radością gromadzimy się wokół Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym i fundamentem naszej wspólnoty. On stale ukazuje nam drogę do Ojca.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30.
3. W tygodniu rozpoczęły się prace adaptacyjne relikwiarium na relikwie św. Jana Pawła II. Po zakończeniu prac rozpocznie się duchowne przygotowanie parafii do uroczystego wprowadzenia relikwii naszego Wielkiego Rodaka do świątyni.

4. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski; w sobotę NMP Fatimskiej i pierwszy w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, Mszę świętą a następnie procesję wokół świątyni.

III Niedziela Wielkanocna

1. Trwając w radości czasu paschalnego i doświadczając spotkania z Panem Jezusem wskrzeszonym z martwych, gromadzimy się na Eucharystii w dzisiejszą niedzielę. Każda Msza święta jest spotkaniem ze Zbawicielem najpierw prze-mawiającym do nas w swoim słowie. Kościół w Polsce w tę niedzielę obchodzi Niedzielę Biblijną, która ma na celu zbliżenie nas do Tego, który jest słowem życia i który przez czytania mszalne zapyta, czy Go kochamy.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc dla podopiecznych hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu. W przyszłą niedzielę - na budowę mebli w zakrystii.
3. Dzisiaj 30. rocznica śmierci ks. prałata Franciszka Gruczy. Po kilkumiesięcznym organizowaniu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przez oblata o. Jerzego Machonia, ks. Franciszek Grucza przez 37 lat ukształtował obraz naszej wspólnoty parafialnej. Najpierw przez 17 lat sam, a następnie z wikariuszami. Za ocalenie życia podczas „Marszu Śmierci” z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, organizował pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Sianowie i w 1966 r. doprowadził tam do koronacji figury. W latach 1960-1978 był dziekanem gdańskim. Otrzymał tytuł szambelana papieża Jana XXIII, a następnie godność prałata. Tłumaczył Biblię na język kaszubski. Rozbudowywał świątynię parafialną i plebanię. Prowadził ożywioną działalność duszpasterską. Zmarł 23 kwietnia 1993 r. i spoczywa przy świątyni w Sopocie. Po Mszy świętej o godzinie 11.00 wspólna modlitwa przy jego grobie.

IV Niedziela Wielkanocna

1. W czwartą niedzielę Wielkanocy Kościół ukazuje Jezusa jako Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoje owce i który oddaje za nie swoje życie. Z tego powodu na całym świecie modlimy się o powołania do służby w Kościele, zwłaszcza do kapłaństwa, byśmy nie czuli się opuszczeni jak owce bez przewodnika. Zgromadzeni na liturgii prosimy Dobrego Pasterza, aby wzbudzał w naszych wspólnotach nowe powołania, by nigdzie nie brakowało duszpasterzy.
2. W niedzielę Dobrego Pasterza polecamy w modlitwach diakona Krzysztofa, który przygotowuje się do przyjęcia w czerwcu święceń kapłańskich.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na budowę mebli w zakrystii.
4. Jutro rozpoczynamy miesiąc maryjny. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30.
5. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek św. Józefa rzemieślnika; we wtorek św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła; w środę, 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Msze święte według porządku niedzielnego; w czwartek św. Floriana, męczennika patrona strażaków; w sobotę święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 4 maja po Mszy świętej wieczornej w salce na plebanii.
7. W poniedziałek, 8 maja przypada 40. rocznica święceń prezbiteratu abp. Tadeusza Wojdy. Msza święta pod przewodnictwem Jubilata sprawowana będzie 7 maja, o godzinie 18.00 w bazylice archikatedralnej w Oliwie.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj staje przed nami Jezus zmartwychwstały i miłosierny. Niedziela Miłosierdzia kończy oktawę Wielkanocy i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Spotkanie z Jezusem ma w nas budzić postawę wrażliwości na innych, gotowości niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
2. Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Oficjalne obchody tego święta rozpoczęły się w 2000 r. z ustanowienia papieża Jana Pawła II, którego można określić Papieżem Miłosierdzia. Orędzie Miłosierdzia Bożego otrzymała zakonnica - św. Faustyna Kowalska. Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W przyszłą niedzielę na budowę mebli w zakrystii.
4. Dzisiaj święto patronalne Caritas. Dziękujemy Wszystkim Osobom z Parafialnego Zespołu Caritas za wielkie świadectwo miłości miłosiernej, organizowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji duchowej i materialnej w Parafii.
5. Zespół Parafialny Caritas dziękuje wszystkim, którzy wspierali kiermasz wielkanocny, dzięki któremu udało się zgromadzić 2015 zł. Dziękujemy także osobom, które przyniosły produkty spożywcze do paczek świątecznych. Z tych darowizn oraz z zakupionych rzeczy za kwotę 1348 zł przygotowano paczki świąteczne dla 22 osób samotnych oraz 5 paczek dla rodzin.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017