Wielkanoc 2022

1. Drodzy Parafianie! Wszystkim Wiernym, każdej rodzinie i Gościom przebywającym w naszej Parafii życzymy zdrowych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Szczególne pozdrowienia kierujemy do osób chorych i samotnych. Niech Pan Zmartwychwstały przemienia i uświęca nasze życie. Alleluja.
2. Dziś Kościół celebruje największą tajemnicę świętej wiary katolickiej i roku liturgicznego. Mszę święte jak w każdą niedzielę: o 6.00 (rezurekcja), 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00 (nie ma Mszy świętej o godz. 7.30).
3. Radość dzisiejszej uroczystości rozciągnięta jest na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę. Kolejnych 50 dni to czas radości wielkanocnej.
4. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według porządku niedzielnego. Taca przeznaczona jest na Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i uczelnie katolickie.

Niedziela Palmowa

1. Niedzielą Palmową upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Każdego dnia, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, wchodzić będziemy w największe misteria naszej świętej wiary chrześcijańskiej. Zachęcamy wszystkich do licznego uczestnictwa i przeżywania liturgii we wspólnocie parafialnej.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki głosi o. Jan Jarosz z Gdańska).
3. Przed świątynią kiermasz przedświąteczny i zbiórka do puszek na meble w zakrystii. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w skarbonie pod chórem.
4. W Wielkim Tygodniu (do Wielkiej Środy) Msze święte o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. W tych dniach podczas Mszy świętych oraz w godzinach od 17.00 do 18.00 okazja spowiedzi świętej.
5. W poniedziałek, wtorek i środę po wieczornej Mszy świętej w kościele próby liturgii paschalnej. Zapraszamy ministrantów i lektorów oraz osoby chętne.

IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare

1. Dzisiaj czwarta Niedziela Wielkiego Postu zwana Laetare, czyli niedziela radości. Z radością więc w sercu rozpoczynamy nasze spotkanie z Bogiem na Eucharystii. Chcemy doświadczyć tego, jak dobry jest Pan i szukać u Niego pomocy, mając nadzieję, że nas wysłucha. Otwórzmy nasze serca i przyjmijmy dar Bożej obecności, dziękując za możliwość umocnienia naszej wiary w tym wielkopostnym czasie nawrócenia.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki głosi o. Jan Jarosz z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30.
3. Zapraszamy wiernych na Mszę świętą dziękczynną za posługę biskupa Zbigniewa Zielińskiego w naszej archidiecezji do archikatedry oliwskiej dzisiaj o godzinie 18.00.
4. Dzisiaj Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Prosimy osoby chętne do przynoszenia produktów żywnościowych, z których przygotowane zostaną paczki dla potrzebujących w parafii oraz uchodźców z Ukrainy.

V Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj piąta Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Serdecznie witamy ks. prof. Zdzisława Kropidłowskiego, który wygłosi nauki rekolekcyjne i poprowadzi nas do źródła Miłosierdzia Bożego, abyśmy przygotowali serca na zbliżające się święta wielkanocne.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (nauki głosi o. Jan Jarosz z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30.
3. Zapraszamy wiernych do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne będą w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 9.00 i 18.00. Pół godziny przed Mszą świętą zapraszamy na różaniec. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi rekolekcyjnej.
4. Dzisiaj odbywa się zbiórka na rzecz pomorskich hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu 2022. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Prosimy osoby chętne do przynoszenia produktów żywnościowych, z których przygotowane zostaną paczki dla potrzebujących w parafii oraz uchodźców z Ukrainy.

III Niedziala Wielkiego Postu

1. „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy” - tak psalmista opisuje Boga. I te Boskie przymioty uwypukli dzisiejsza liturgia słowa. Bóg objawia swoje imię, objawia swoją dobroć, cierpliwość i łaskawość, ale jednocześnie wzywa do nawrócenia i przemiany życia. Niech medytacja nad słowem Bożym i umocnienie Chlebem eucharystycznym dodają siły i wytrwałości do podejmowania tego zaproszenia i do sumiennego wypełniania codziennych obowiązków.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 17.30 (naukę głosi o. Wojciech Popielewski z Gdańska). Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 7.30 i 17.30. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu, 3 kwietnia br. (nauki wygłosi ks. prof. Zdzisław Kropidłowski).
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na szafy w naszej zakrystii. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017