V Niedziela Zwykła

1. Jesteśmy tutaj, by doznać uzdrowienia, dzięki spotkaniu z naszym Zbawicielem. On ujmuje nas za rękę, byśmy mogli z miłością służyć innym. On chce wyjść na spotkanie wielu ludzi, by wyrzucać złe duchy i przybliżać ich do Bożej miłości. On wreszcie zaprasza nas do modlitwy i spotkania z Bogiem Ojcem, byśmy mogli doświadczać Jego miłosierdzia.
2. Dzisiaj o godzinie 17.30 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
3. Papież Franciszek zatwierdził stosowaną w wielu kościołach praktykę udziału kobiet w posłudze lektora. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do Chóru Lektorskiego, który włączy się i będzie wspierał Liturgiczną Służbę Ołtarza. Nowa wspólnota lektorów ubogaci rok jubileuszu 75-lecia naszej parafii. Osoby chętne do uczestnictwa w liturgii bliżej ołtarza prosimy o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza (tel. 690 487 130). 

IV Niedziela Zwykła

1. Przychodzącego do nas Pana Boga rozpoznajemy po znakach, w jakich przejawia swoją wielką moc. Uczestnicząc w niedzielnej Mszy świętej, miejmy świadomość, że Pan troszczy się o nasze życie i chce się z nami złączyć w Komunii świętej. Ten wielki dar wychowuje nas do miłości do bliskich. Skoro Pan Bóg tak bardzo umiłował każdego człowieka, że czeka na niego w swoich sakramentach, to i my w każdym człowieku powinniśmy dostrzegać jego wielką godność. Otwórzmy serca na Boże dary i dzielmy się nimi z bliskimi.
2. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz osób ubogich w parafii. Za ofiary dziękujemy.
3. Przeżywamy rok jubileuszu 75-lecia poświęcenia naszej świątyni (8.12.1946 r.). Po wyrażeniu opinii Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i Prowincjała Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu zbudowany zostanie przy grobach kapłanów, grób o. Jerzego Machonia, pierwszego administratora naszej parafii, który po zakończeniu okupacji Polski przez III Rzeszę Niemiecką, rozpoczął przygotowywanie naszego kościoła do celów kultowych. W 1946 r. prowincjał Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu o. Bolesław Wilkowski uzgodnił z Administratorem Apostolskim ks. dr. Andrzejem Wronką w Oliwie, że Misjonarze Oblaci osiedlą się w Sopocie i obejmą tam tworzącą się parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pracę duszpasterską w parafii pw. Gwiazda Morza. Przybyli do Sopotu o. Jerzy Machoń, który objął parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o. Mieczysław Cieślik, który był wikariuszem w parafii Gwiazda Morza.  Po kilku miesiącach Kuria Gdańska zmieniła decyzję i o. Jerzy Machoń powrócił do Poznania, ale w jego miejsce przybył o. Alfons Ptak, który został wikariuszem przy katedrze w Oliwie. O. Alfons Ptak pracował przy katedrze do lipca 1950 r., zaś przy parafii Gwiazda Morza w Sopocie Oblaci zmieniali się. Po o. Alfonsie Cieśliku w 1947 r. przybył o. Antoni Pestka (1947-1949) oraz o. Jan Opiela (1949-1950). Ojcowie Oblaci posługujący w Oliwie i Sopocie wykazali ogromne poświęcenie i zaangażowanie. Ostatecznie objęli nową placówkę św. Józefa w Gdańsku. O. Jerzy Machoń zmarł 18.01.1994 r. i spoczywa przy sanktuarium Maria Taferl w Austrii. 

II Niedziela Zwykła

1. Dziś świętujemy II Niedzielę Zwykłą. Zadajemy sobie pytanie: Gdzie szukać Jezusa? Gdzie Go odnaleźć? Eucharystia jest cudownym, najpiękniejszym spotkaniem z Panem naszego życia. Skorzystajmy więc z możliwości podejścia do Niego tak blisko, że bliżej się nie da. On do nas mówi, On daje siebie samego jako pokarm, zapewniający radość, pokój i wieczne szczęście. W Dniu Judaizmu modlitwą otoczmy naszych starszych braci w wierze, prosząc, aby w Chrystusie dostrzegli Mesjasza, na którego czekają.
2. W dniach 18-25 stycznia 2021 r. trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: "Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc obfity" (J 15,5-9).
3. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na tacę i konto parafii (84 1240 3510 1111 0010 0842 8371). W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte. Obecnie kontynuujemy remont salek pod plebanią, a w tym kotłowni. W tygodniu naprawiono zawieszenie serca największego dzwonu w wieży świątyni, które po 65. latach uległo awarii. Przypominamy, że w wieży znajdują się trzy dzwony: Christus Rex (Chrystus Król), Ave Maria (Zdrowiaś Maryjo) i Św. Józef z lat 50. XX w.

III Niedziela Zwykła

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka po to, abyśmy zbliżyli się do niewyczerpanego bogactwa, którym Pan Bóg dzieli się ze swoim ludem w słowie Bożym. To słowo tylko z pozoru może wydawać się martwą literą. Naprawdę jest wyjściem Pana naprzeciw konkretnej sytuacji każdego wierzącego. U schyłku Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prośmy dobrego Boga, aby uważna lektura Pisma Świętego stała się drogą do prawdziwej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.
2. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Za ofiary dziękujemy.
3. Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na tacę i konto parafii (84 1240 3510 1111 0010 0842 8371). W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte. Obecnie kontynuujemy remont salek pod plebanią, a w tym kotłowni.

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dziś świętujemy ważne wydarzenie, jakim był chrzest Pański. Było to objawienie Bożej mocy w Chrystusie. Pan Jezus przybywa nad Jordan wraz z tłumem grzesznych ludzi i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Pan Bóg objawia swoją miłość właśnie tam, gdzie jej najbardziej potrzeba, czyli w naszych duszach naznaczonych skutkami grzechu. Prawda tego wielkiego zbliżenia się wszechmocy Bożej do naszej nędzy jest potwierdzona zstąpieniem Ducha Świętego oraz słowami Boga Ojca o umiłowaniu Syna. Dziękując Bogu za sakrament chrztu pamiętajmy o dacie jego przyjęcia i wynikających z niego zobowiązaniach.
2. W poniedziałek, 11 stycznia br. rozpoczyna się w liturgii Okres Zwykły i trwa w swej pierwszej części do wtorku przed Środą Popielcową (16 lutego). Jednak zgodnie z polską tradycją dekorację bożonarodzeniową pozostawia się w kościele do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Można też w tym okresie śpiewać kolędy.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017