XVI Niedziela Zwykła

1. Pan Bóg ciągle ukazuje, jak bardzo nas kocha. Biblia posługuje się różnymi obrazami, które tę miłość pokazują. Pan przedstawia nam siebie jako dobrego pasterza, który aż do śmierci zatroskany jest o swoje owce. Nosimy w sobie pragnienie bezpieczeństwa i bycia kochanymi. Tylko Pan Jezus jest w stanie je wypełnić, co też czyni podczas Mszy świętej. We wspólnocie Kościoła, jak w owczarni, jesteśmy chronieni przez Pasterza i prowadzeni do komunii z Panem Bogiem. Dziękujmy za to i módlmy się zjednoczeni w Chrystusie.
2. W okresie wakacyjnym Msze święte w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.
3. W Kalendarzu liturgicznym w tygodniu: w czwartek święto św. Marii Magdaleny; w piątek św. św. Brygidy, patronki Europy; w sobotę św. Kingi, dziewicy; w przyszłą niedzielę, 25 lipca - św. Jakuba i św. Krzysztofa, patrona kierowców. Błogosławieństwo pojazdów po Mszach świętych o 11.15 i 18.00 przed kościołem i na parkingu.

XV Niedziela Zwykła

1. Kolejna niedziela daje nam okazję, aby ofiarować Panu Bogu własne życie. Prośmy Pana, aby udzielił nam łaski na cały dzień Pański i tydzień, który rozpoczynamy.
2. W okresie wakacyjnym Msze święte w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.
3. We wtorek, 13 lipca br. zapraszamy na Dzień Fatimski. O godzinie 17.30 nabożeństwo różańcowe, następnie Msza święta pod przewodnictwem salezjanina, ks. neoprezbitera Michała Jeszke, który udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Na zakończenie procesja wokół kościoła.

XIII Niedziela Zwykła

1. Niedziela, dzień Pański, pierwszy i święty dzień tygodnia. Papież Franciszek zauważa, że niedziela daje nam okazję, aby ofiarować Panu Bogu własne życie. Nie chcemy uciekać przed problemami codzienności w rozrywkę, przyjemności i świat wirtualny. Pragniemy przedstawiać je Panu Bogu i w świetle zmartwychwstania Chrystusa spojrzeć na nie na nowo.
2. Do środy zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe o godz. 17.30.
3. W okresie wakacyjnym Msze święte w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.
4. W tygodniu kontynuowano malowanie południowej nawy kościoła. Dziękujemy za ofiary składane na ten cel. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371.

XIV Niedziela Zwykła

1. Niedziela, dzień Pański, pierwszy i święty dzień tygodnia. Niedziela daje nam okazję, aby ofiarować Panu Bogu własne życie. Nie chcemy uciekać przed problemami codzienności w rozrywkę, przyjemności. Pragniemy przedstawiać je Panu Bogu i w świetle zmartwychwstania Chrystusa spojrzeć na nie na nowo.
2. W okresie wakacyjnym Msze święte w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.
3. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i konto Parafii. Konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371.

XII Niedziela Zwykła

1. Świętowanie niedzieli jest centrum chrześcijańskiego życia. Udział we Mszy świętej jest źródłem odnowienia naszego myślenia i wartościowania. Składamy na ołtarzu Pana nasze sukcesy i niepowodzenia. Pan Jezus pomaga nam na nie spojrzeć z Bożej perspektywy. Chrystus oddający na nowo siebie Ojcu w Ofierze za nas pragnie być Panem i Królem naszych serc. Przyjmijmy Go z nadzieją. Niech ten dzień będzie dniem modlitwy, radości i komunii z Panem Jezusem i ludźmi.
2. Dziękujemy Zespołowi Parafialnej Caritas za zorganizowanie Mini Festynu Parafialnego. Dziękujemy Wszystkim, którzy organizowali stoiska festynowe, przygotowali ciasto i organizowali zabawy dla dzieci. Podczas festynu zebrano 1267 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
3. W tygodniu kontynuowano malowanie południowej nawy kościoła. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na ten cel. Dziękujemy za ofiary przesyłane na konto Parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017