XXX Niedziela Zwykła

1. Przeżywając dzień Pański, gromadzimy się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa. Pragniemy wsłuchiwać się w słowo Boże i karmić się Chrystusowym Ciałem. To właśnie dzięki temu nadprzyrodzonemu wsparciu, możemy przynosić owoc, który będzie miły Bogu. Dzieje się tak, ponieważ Eucharystia przemienia nas wewnętrznie, uwrażliwia nas na potrzeby braci i daje nam zadatek życia wiecznego. Kiedy należycie ją przeżywamy, prawdziwie wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego.
2. W środę, 1 listopada br. świętujemy uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina nam ona o łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi i chwalebnego w niebie. Świętych obcowanie należy do tajemnic naszej wiary. Wpatrzeni w przykład tych, którzy osiągnęli wieczną chwałę, chciejmy podążać drogą świętości. Msze święte według planu niedzielnego. Po Mszy świętej o godzinie 11.15 procesja na cmentarzu i różaniec za zmarłych.
3. Msza Święta za zmarłych cmentarzu katolickim rozpocznie się o godz. 15.00, a po niej nastąpi procesja.
4. W czwartek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dodatkowa Msza święta za zmarłych o godzinie 12.00. Przed Eucharystią modlitwa za zmarłych.
5. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy w oktawie Wszystkich Świętych w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii. Ofiary składane przeznaczone będą na meble w zakrystii.

XXIX Niedziela Zwykła. Niedziela Misyjna

1. Świętujemy XXIX Niedzielę Zwykłą, która jest Światowym Dniem Misyjnym. W1926 r. papież Pius XI postanowił, aby każda przedostatnia niedziela października obchodzona była jako Światowy Dzień Misyjny. Są dwa zasadnicze cele tego dnia. Ma on obudzić ducha misyjnego we wszystkich ochrzczonych. Przypominać, że sakrament chrztu zobowiązuje nas do świadczenia o Jezusie.
2. Dzisiaj w liturgii przypada wspomnienie św. Jana Pawła II, wyjątkowego misjonarza naszych czasów. Polecajmy się wstawiennictwu naszego Wielkiego Rodaka. Przy relikwiach Świętego Papieża polecajmy intencje Kościoła, misjonarzy i misjonarek na całym świecie oraz nasze indywidualne potrzeby.
3. Dzisiejsza taca na cele misyjne, a zbiórka do puszek na cele parafialne.
4. Przy wyjściu ze świątyni wyłożone są kartki na imiona zmarłych, które polecać będziemy w listopadzie w modlitwie za zmarłych. Wypisane kartki prosimy składać do skarbon po chórem lub w zakrystii. Ofiary składane przeznaczone będą na meble w zakrystii.

XXVII Niedziela Zwykła

1. Liturgia XXVII niedzieli przedstawia nam przypowieść o winnicy i o naszym życiowym i chrześcijańskim powołaniu. Zaprasza nas do refleksji nad pracą i troskliwością gospodarza i spojrzenia na owoce. Każde powołanie jest darem Boga, który jednocześnie usposabia nas do jak najlepszej jego realizacji.
2. W ramach przygotowania do 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sopocie, kazania na wszystkich Mszach świętych głosi dzisiaj ks. Marek Płaza z Gdańska Przymorza. Witamy serdecznie Księdza Kaznodzieję w naszej wspólnocie parafialnej.
3. Październik jest miesiącem różańca w Kościele. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godzinie 17.30. Różaniec można także odmawiać indywidualnie lub z rodziną w domu.
4. Dzisiaj Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Inauguracja Pól nadziei na Pomorzu”.
5. Dziękujemy Dariuszowi Błażejczykowi za prace malarskie wykonane w zakrystii i przygotowanie miejsca na nowe meble w zakrystii.
6. Zapraszamy chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy chcieliby zostać ministrantami.
7. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w poniedziałki o godzinie 19.00 w salce na plebanii.

XXVIII Niedziela Zwykła

1. Liturgia Słowa XXVIII niedzieli pokazuje nam otwarte serce Boga. Ojciec chce nas wprowadzić w głębię swojej tajemnicy, zaprasza nas na ucztę swojego Syna i czyni z nas wspólnotę uczniów. Odpowiadając na Jego zaproszenie, prośmy o dar wiary, hojność naszych serc i głębokie zrozumienie tajemnicy Kościoła, w którym jest miejsce dla każdego.
2. Dzisiaj przeżywamy 23. Dzień Papieski i zbiórkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie.
3. Październik jest miesiącem różańca w Kościele. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godzinie 17.30. Różaniec można także odmawiać indywidualnie lub z rodziną w domu.
4. Zapraszamy chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy chcieliby zostać ministrantami.
5. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek św. Jadwigi Śląskiej i 45. rocznica wyboru Karola kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową; w środę święto św. Łukasza Ewangelisty – dzień modlitwy za pracowników służby zdrowia; w przyszłą niedzielę Niedziela Misyjna.
6. Parafialny Zespół Caritas zaprasza w sobotę, 21 października br. osoby w każdym wieku na spacer z kijkami po sopockich lasach. Dla osób, które nie mają kijków, będziemy mieli do wyposażenia. Spotkajmy się o godzinie 10.00 przed kościołem. Serdecznie zapraszamy.

XXVI Niedziela Zwykła

1. Dziś w 26 Niedzielę Zwykłą wspominamy św. Teresę z Lisieux, patronkę misji, a jednocześnie rozpoczynamy miesiąc różańcowy i misyjny. Te dwie rzeczywistości są ze sobą mocno związane. Założycielką Żywego Różańca była ta sama osoba, która dała początek Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary – bł. Paulina Jaricot. Obowiązek troski o misje i wspieranie ich modlitwą wypływa z sakramentu chrztu świętego. Pamiętajmy o tym szczególnie w październiku, wypełniając tym samym wolę Boga Ojca, który pragnie, aby każdy człowiek na świecie mógł o Nim usłyszeć, poznać Go i pokochać.
Przygotowujemy się na 23. Dzień Papieski, który przeżywać będziemy w niedzielę, 15 października, dlatego po Ewangelii wysłuchamy dzisiaj listu Episkopatu Polski.
2. Październik jest miesiącem różańca w Kościele. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godzinie 17.30. Różaniec można też odmawiać indywidualnie lub z rodziną w domu. Modlitwa różańcowa ma szczególną moc wypraszania łask u Boga przez wstawiennictwo Pani Różańcowej.
3. Zapraszamy chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy chcieliby zostać ministrantami. Służba przy ołtarzu jest szczególną okazją do wzrastania w wierze.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek, 2 października br. o godzinie 19.00 w salce na plebanii.
5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 5 października br. po wieczornej Mszy świętej w salce na plebanii.
6. W przyszłą niedzielę, 8 października, w ramach przygotowania do 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sopocie, kazania na wszystkich Mszach świętych wygłosi ks. Marek Płaza z Gdańska Przymorza.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017