III Niedziela Wielkanocna

1. Trwając w radości czasu paschalnego i doświadczając spotkania z Panem Jezusem wskrzeszonym z martwych, gromadzimy się na Eucharystii w dzisiejszą niedzielę. Każda Msza święta jest spotkaniem ze Zbawicielem najpierw prze-mawiającym do nas w swoim słowie. Kościół w Polsce w tę niedzielę obchodzi Niedzielę Biblijną, która ma na celu zbliżenie nas do Tego, który jest słowem życia i który przez czytania mszalne zapyta, czy Go kochamy.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc dla podopiecznych hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu. W przyszłą niedzielę - na budowę mebli w zakrystii.
3. Dzisiaj 30. rocznica śmierci ks. prałata Franciszka Gruczy. Po kilkumiesięcznym organizowaniu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przez oblata o. Jerzego Machonia, ks. Franciszek Grucza przez 37 lat ukształtował obraz naszej wspólnoty parafialnej. Najpierw przez 17 lat sam, a następnie z wikariuszami. Za ocalenie życia podczas „Marszu Śmierci” z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, organizował pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Sianowie i w 1966 r. doprowadził tam do koronacji figury. W latach 1960-1978 był dziekanem gdańskim. Otrzymał tytuł szambelana papieża Jana XXIII, a następnie godność prałata. Tłumaczył Biblię na język kaszubski. Rozbudowywał świątynię parafialną i plebanię. Prowadził ożywioną działalność duszpasterską. Zmarł 23 kwietnia 1993 r. i spoczywa przy świątyni w Sopocie. Po Mszy świętej o godzinie 11.00 wspólna modlitwa przy jego grobie.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj staje przed nami Jezus zmartwychwstały i miłosierny. Niedziela Miłosierdzia kończy oktawę Wielkanocy i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Spotkanie z Jezusem ma w nas budzić postawę wrażliwości na innych, gotowości niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
2. Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Oficjalne obchody tego święta rozpoczęły się w 2000 r. z ustanowienia papieża Jana Pawła II, którego można określić Papieżem Miłosierdzia. Orędzie Miłosierdzia Bożego otrzymała zakonnica - św. Faustyna Kowalska. Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W przyszłą niedzielę na budowę mebli w zakrystii.
4. Dzisiaj święto patronalne Caritas. Dziękujemy Wszystkim Osobom z Parafialnego Zespołu Caritas za wielkie świadectwo miłości miłosiernej, organizowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji duchowej i materialnej w Parafii.
5. Zespół Parafialny Caritas dziękuje wszystkim, którzy wspierali kiermasz wielkanocny, dzięki któremu udało się zgromadzić 2015 zł. Dziękujemy także osobom, które przyniosły produkty spożywcze do paczek świątecznych. Z tych darowizn oraz z zakupionych rzeczy za kwotę 1348 zł przygotowano paczki świąteczne dla 22 osób samotnych oraz 5 paczek dla rodzin.

TRIDUUM PASCHALNE

Liturgiczne ceremonie Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły liturgię Triduum Paschalnego. Po zakończeniu ceremonii dzisiaj adoracja Jezusa w Ciemnicy do godziny 22.00.
Wielki Piątek. Liturgia rozpocznie się o godziny 18.00. W Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły. Kościół nie sprawuje Eucharystii. W tym dniu jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy od 7.00 do 17.30. O godzinie 7.00 Jutrznia. O godz. 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego rozpoczynając tym samym Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego przypadającym na II Niedzielę Wielkanocną. O godzinie 15.00 tj. w godzinę śmierci Jezusa na Krzyżu odprawimy Drogę Krzyżową. O godzinie 18.00 rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku, a następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do 22.00.
W Wielką Sobotę – Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Wierni przychodzą do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie oraz aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 7.00 do 19.30. Poświęcenia pokarmów co 30 minut od godziny 10.00 do 14.00. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego prosimy składać w południowej skarbonie pod chórem. O godzinie 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Następne Msze święte o 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00. Przypominamy, że nie będzie Mszy świętej o godzinie 7.30.
Życzymy Parafianom, aby Wielki Tydzień owocował nie tylko trudem pracy przedświątecznej, ale również głębokim przeżywaniem tajemnicy naszego Odkupienia i Męki Pańskiej.

 

Wielka Niedziela - Wielkanoc

Drodzy Parafianie

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

 Niech te słowa nie będą jedynie tradycyjnym wielkanocnym zawołaniem, lecz staną się dla nas początkiem głębokiej refleksji nad zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Choć to zwycięstwo już się dokonało, to jednak wciąż możemy doświadczać jego skutków w naszym codziennym życiu. Dzieje się to zawsze wtedy, gdy kierujemy się miłością, której Jezus Chrystus nauczył nas swoimi słowami i czynami.

 Potrzebujemy „Alleluja!”, które dotrze do głębi naszych serc zatroskanych o przyszłość naszych rodzin, naszej ziemskiej Ojczyzny i przywróci w nich nadzieję, tak bardzo w ostatnim czasie wystawioną na próbę.

  Potrzebujemy „Alleluja!” wyśpiewanego we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, który trwa przez wieki dzięki Zmartwychwstaniu Pana, a który moc do ewangelizacyjnego działania czerpie z wiary w Jego zwycięstwo.

  Niech więc radosne „Alleluja!” wybrzmi w tym wielkanocnym czasie w naszych rodzinach jako wyraz wiary w przemieniającą obecność Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, oraz jako ufna modlitwa o umocnienie nadziei i wzrost miłości!

  Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

  Pasterze Parafii

=============================================


2. Dziś Kościół celebruje największą tajemnicę świętej wiary katolickiej i roku liturgicznego. Mszę święte jak w każdą niedzielę: o 6.00 (rezurekcja), 8.30, 10.00, 11.15 i 18.00 (nie ma Mszy świętej o godz. 7.30).
3. Radość dzisiejszej uroczystości rozciągnięta jest na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę. Kolejnych 50 dni to czas radości wielkanocnej.
4. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według porządku niedzielnego. Taca przeznaczona jest na Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i uczelnie katolickie.
5. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do duchowego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia, a w tym osobom dekorującym ołtarze (Asi i Rafałowi Kubisiom), ciemnicę (Urszuli i Janowi Grabowskim, Dagmarze Rzeszot) i Grób Pański (Ewie Bober, Dagmarze Kuplickiej z całym zespołem), Liturgicznej Służbie Ołtarza, Chórowi Lektorów, Apostolatowi Maryjnemu, Semper Fidelis oraz Harcerzom z 70. Drużyny Harcerskiej z Sopotu. Na ręce Tatiany Dzieszkowskiej i Jana Młotkowskiego składamy podziękowanie Chórowi Paschalnemu, który ubogacał pięknym śpiewem Triduum Paschalne. Dziękujemy Zespołowi Parafialnemu Caritas, którzy pomagają osobom potrzebującym w parafii. Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za pomoc ubogim oraz ofiary składane na tacę i przesyłane na konto Parafii. W Wielkim Tygodniu Dorota i Jan Zabroccy zasadzili kwiaty wokół świątyni. Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim osobom, które w różny sposób modlitwą i pomocą budowali naszą Wspólnotę Parafialną. Panu Kościelnemu i Panu Organiście.

Niedziela Palmowa

1. Niedzielą Palmową upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Każdego dnia, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, wchodzić będziemy w największe misteria naszej świętej wiary chrześcijańskiej. Zachęcamy wszystkich do licznego uczestnictwa i przeżywania liturgii we wspólnocie parafialnej.
2. Dzisiaj przypada 18. rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Boga Ojca. Zapraszamy dzisiaj na Gorzkie Żale o godzinę 17.15.
3. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz przedświąteczny. Przy bocznym ołtarzu do dzisiaj wystawiony jest kosz na dary dla osób potrzebujących. Prosimy o zgłaszanie osób, które moglibyśmy wspomóc świąteczną paczką.
4. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego prosimy o składanie w skarbonie pod chórem. Za złożone dary serdeczne Bóg zapłać.
5. W Wielkim Tygodniu (do Wielkiej Środy) Msze święte o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. W tych dniach podczas Mszy świętych oraz w godzinach od 17.00 do 18.00 okazja spowiedzi świętej.
6. Próby liturgii paschalnej w środę, czwartek i piątek po wieczornej Mszy świętej w kościele. Zapraszamy ministrantów i lektorów oraz osoby chętne.

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017